Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 15, rok 2016

Zeszyt 15 (1) 2016

Styczeń - Marzec 2016
Cover (Inner front) Zeszyt 15 (1) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (1) 2016 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 15 (1) 2016 - Strony końcowe

Zawartość

Ocena drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek
Cezary Beker, Kinga Blajer, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 5-11; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2016 full text in polish
Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
Tomasz Jelonek, Jarosław Gzyl, Magdalena Arasimowicz-Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Agnieszka Remlein
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 13-21; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2016 full text in polish
Perspektywy zachowania śródlądowych borów chrobotkowych w Polsce
Zbigniew Kołodziej, Piotr Bilański, Marek Pająk
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 23-27; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2016 full text
Koszty ochrony przyrody oraz kształtowania różnorodności biologicznej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
Anna Kożuch
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 29-36; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2016 full text in polish
Budżetowanie w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa
Piotr Szczypa
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 37-41; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2016 full text in polish
Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – nowy gatunek kornika w faunie Polski
Radosław Witkowski, Jarosław Góral, Katarzyna Nowik, Grzegorz Rogowski, Katarzyna Skałecka, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 43-47; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2016 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 15 (2) 2016

Kwiecień - Czerwiec 2016Cover (Inner front) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (2) 2016 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony końcowe

Zawartość

Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w państwowym gospodarstwie leśnym Lasy Państwowe
Andrzej Czerniak, Grzegorz Trzciński
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 55-64; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.7
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2016 full text
Stopień uszkodzenia przez jeleniowate drzewostanów bukowych pierwszej klasy wieku na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór
Grzegorz Górecki, Tomasz Matusiak, Łukasz Zefert
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 65-71; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.8
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2016 full text
Biosocjalne zróżnicowanie wzrostu i przyrostu 85-letnich sosen
Katarzyna Kaźmierczak, Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 73-78; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.9
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2016 full text
Smukłość 30-letniego niepielęgnowanego drzewostanu brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)
Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski, Janusz Szmyt, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 79-86; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.10
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2016 full text
Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 87-96; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.11
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2016 full text in polish
Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości
Piotr Szczypa
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 97-103; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.12
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2016 full text in polish
Masa i gęstość średniowymiarowego surowca sosnowego pozyskanego z wybranych drzewostanów leśnego zakładu doświadczalnego w Murowanej Goślinie
Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Radosław Wąsik, Witold Grzywiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 105-112; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.13
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2016 full text
Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych
Krzysztof Turczański, Cezary Beker
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 113-121; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.14
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2016 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 15 (3) 2016

Lipiec - Wrzesień 2016Cover (Inner front) Zeszyt 15 (3) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (3) 2016 - Spis treści

Zawartość

Finansowe określenie wielkości strat na przeciętnym przyroście drzewostanów uszkodzonych przez huragan
Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa, Anna Kożuch, Hanna Kwaśna
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 129-135; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2016 full text in polish
NOWE STANOWISKO RZADKIEGO SAPROKSYLICZNEGO CHRZĄSZCZA ENEDREYTES SEPICOLA (FABRICIUS, 1792) (COLEOPTERA: ANTHRIBIDAE) W POLSCE WRAZ Z UWAGAMI O BIOLOGII I ROZMIESZCZENIU GATUNKU
Damian Bruder, Adrian Łukowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 137-144; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2016 full text
ZASTOSOWANIE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH LANDSAT DO BADAŃ NAD ZMIANAMI STANU ROŚLINNOŚCI W OBSZARZE NATURA 2000 „BAGNO CHLEBOWO”
Paweł Czyż, Anna Kowalik, Paweł Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 145-160; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.17
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2016 full text
Zastosowanie cash flow w analizie kosztów odnowienia lasu
Jakub Glura, Anna Ankudo-Jankowska, Robert Korzeniewicz, Wioleta Wróbel
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 161-168; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.18
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2016 full text in polish
Wpływ siedliskowego typu lasu na miąższościowy współczynnik nasilenia trzebieży
Radosław Gostołek, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 169-174; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.19
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2016 full text in polish
Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 175-183; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.20
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2016 full text in polish
ROZKŁAD DREWNA TWARDZIELOWEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ DOLNEJ I GÓRNEJ CZĘŚCI STRZAŁY POWODOWANY PRZEZ PORODAEDALEA PINI
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 185-188; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.21
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2016 full text
Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005
Marek Wajdzik, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis, Bartłomiej Rysak
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(3); 189-195; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2016 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 15 (4) 2016

Październik - Grudzień 2016Cover (Inner front) Zeszyt 15 (4) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (4) 2016 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2016

Zawartość

Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 203-213; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2016 full text in polish
Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe
Jarosław Czarnecki, Jakub Glura, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 215-221; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2016 full text in polish
Assets of forest landscape in the Magurski National Park versus utilisation of tourist potential
Tomasz Dudek
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 223-227; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.25
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2016 full text in polish
Aktualny stan szaty roślinnej terenów wokół jeziora Rusałka w Poznaniu w warunkach antropopresji
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 229-246; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.26
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2016 full text in polish
Ocena wpływu sposobu przygotowania gleby na zagęszczenie nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Poddębice
Robert Korzeniewicz, Radosław Wojtaszczyk, Jakub Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 247-255; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.27
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2016 full text in polish
Jętki (Ephemeroptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 257-267; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.28
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2016 full text in polish
Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatunków
Andrzej Mazur, Tomasz Klejdysz, Marek Dobrowolski, Szymon Konwerski, Roman Królik, Andrzej Łabędzki, Miłosz A. Mazur, Marek Przewoźny
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 269-295; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.29
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2016 full text in polish
Charakterystyka florystyczna drogowego efektu brzegowego na przykładzie drogi o bardzo małym natężeniu ruchu w Puszczy Noteckiej
Paweł Mizera, Sylwester M. Grajewski, Adrian Kasztelan
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 297-312; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.30
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2016 full text
Gleby leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wybranych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odnawiania się lasu
Paweł Rutkowski, Tomasz Wajsowicz, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Mirosław Nowiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 313-324; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.31
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_4_2016 full text in polish
Odnowienie naturalne w drzewostanach bukowych o złożonej postaci na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(4); 325-338; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.32
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_4_2016 full text in polish

Znaleziono 10 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml