Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 137-144

Damian Bruder1, Adrian Łukowski2,3

1Department of Forest Entomology, Poznań University of Life Sciences, Poland
2
Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Poland
3
Department of Game Management and Forest Protection, Poznań University of Life Sciences, Poland

NOWE STANOWISKO RZADKIEGO SAPROKSYLICZNEGO CHRZĄSZCZA ENEDREYTES SEPICOLA (FABRICIUS, 1792) (COLEOPTERA: ANTHRIBIDAE) W POLSCE WRAZ Z UWAGAMI O BIOLOGII I ROZMIESZCZENIU GATUNKU

słowa kluczowe: Anthribidae, Coleoptera, Enedreytes sepicola, nowe stanowisko rozmieszczenie geografi czne
streszczenie:

Dotychczas w Polsce Enedreytes sepicola (Coleoptera: Anthribidae) został wykazany na miejscach rozproszonych niemal w całym kraju i wszędzie występował nielicznie. W pracy zebrano dane o występowaniu tego rzadko i lokalnie występującego przedstawiciela rodziny kobielatkowatych oraz opisano nowe stanowisko z Nadleśnictwa Nowa Sól w RDLP Zielona Góra. Osiem chrząszczy (5♂ i 3♀) zostało wyhodowanych w martwych gałęziach grabu pospolitego (Carpinus betulus). Stanowisko na terenie nadleśnictwa jest jednym z najdalej wysuniętych na zachód miejsc występowania gatunku na terenie Polski, a zarazem jest pierwszym jego stwierdzeniem w lasach województwa lubuskiego. Ponadto na podstawie literatury krajowej i zagranicznej przeprowadzono syntetyczny przegląd danych dotyczący biologii, ekologii i rozmieszczenia tego saproksylicznego gatunku.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16

For citation:

MLA Bruder, Damian, and Adrian Łukowski. "New locality of rare saproxylic beetle Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) in Poland with remarks on the biology and distribution of the species." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16
APA Bruder D., Łukowski A. (2016). New locality of rare saproxylic beetle Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) in Poland with remarks on the biology and distribution of the species. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16
ISO 690 BRUDER, Damian, ŁUKOWSKI, Adrian. New locality of rare saproxylic beetle Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Anthribidae) in Poland with remarks on the biology and distribution of the species. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.16
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-2.html