Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 9 (1) 2010

Styczeń - Marzec 2010

Spis treści:

Zeszyt 9 (1) 2010, str. 5-18
Dariusz J. Gwiazdowicz
Roztocze (Acari, Mesostigmata) Tatrzańskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 9 (1) 2010, str. 19-24
Ignacy Korczyński, Kamil Remenda
Porównanie dokładności dwóch metod określania liczebności boreczników (Diprioninae)
 
Zeszyt 9 (1) 2010, str. 25-33
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Wpływ geometrii ostrza żłobikowej piły łańcuchowej na poziom wibracji pilarki spalinowej
 
Zeszyt 9 (1) 2010, str. 35-43
Waldemar Moliński, Edward Roszyk
Hamowanie pęcznienia drewna nawilżanego w ściskanej strefie zginanych próbek
 
Zeszyt 9 (1) 2010, str. 45-51
Włodzimierz Prądzyński, Magdalena Zborowska, Bogusława Waliszewska, Anna Szulc
Skład chemiczny i zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie rokitnika (Hippohaë rhamnoides L.) rosnącego w strefie nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego
 

5 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).