Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (1) 2010

Styczeń - Marzec 2010

Zawartość

Roztocze (Acari, Mesostigmata) Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 5-18
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2010 full text
Porównanie dokładności dwóch metod określania liczebności boreczników (Diprioninae)
Ignacy Korczyński, Kamil Remenda
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 19-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2010 full text
Wpływ geometrii ostrza żłobikowej piły łańcuchowej na poziom wibracji pilarki spalinowej
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 25-33
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2010 full text
Hamowanie pęcznienia drewna nawilżanego w ściskanej strefie zginanych próbek
Waldemar Moliński, Edward Roszyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 35-43
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2010 full text
Skład chemiczny i zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie rokitnika (Hippohaë rhamnoides L.) rosnącego w strefie nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego
Włodzimierz Prądzyński, Magdalena Zborowska, Bogusława Waliszewska, Anna Szulc
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 45-51
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2010 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml