Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (1) 2016 strony: 5-11

Cezary Beker, Kinga Blajer, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski

Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ocena drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, grunty porolne, struktura
streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę struktury drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Szczecinek. Uwzględ- niono specyfikę ich występowania – w 74% na gruntach porolnych, co może skutkować zmianami ilościo- wymi oraz jakościowymi wytwarzanego surowca drzewnego. Dodatkowym czynnikiem obniżającym jakość oraz produkcyjność drzewostanów zakładanych na nietypowych dla lasu gruntach porolnych może być nisz- czące działanie grzybów pasożytniczych. Jednym z nich jest huba korzeniowa (Heterobasidion annosus). Niezbędne wydaje się odpowiednie podejście do wykorzystania drewna pochodzącego z warunków wzrostu nietypowych dla lasu. Umożliwi to prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej gwarantującej utrzyma- nie oraz rozwój potencjału regeneracyjnego oraz produkcyjnego drzewostanów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1

For citation:

MLA Beker, Cezary, et al. "Ocena drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek [Rate of pine stands on former farmland on the example of the Szczecinek Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.1 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1
APA Beker C., Blajer K., Jaszczak R., Turski M. (2016). Ocena drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek [Rate of pine stands on former farmland on the example of the Szczecinek Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1
ISO 690 BEKER, Cezary, et al. Ocena drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek [Rate of pine stands on former farmland on the example of the Szczecinek Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue1/abstract-1.html