Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (3) 2008

Lipiec - Wrzesień 2008

Zawartość

Próba oceny elastyczności cenowej popytu na drewno sosnowe na pierwotnym rynku drzewnym w Nadleśnictwie Bytnica w latach 1997-2005
Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 5-13
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2008 full text
Jodła pospolita (Abies alba Mill.) rosnąca w warunkach rębni zupełnej oraz częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 15-22
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2008 full text
Wpływ wieku sosny matecznej Pinus sylvestris L. na wzrost i rozwój drzewostanów potomnych
Ryszard Miś, Jan Kukuła, Andrzej Węgiel
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 23-35
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2008 full text
Obciążenia fizyczne robotnika przy pozyskiwaniu drewna kłodowanego na zrębach zupełnych
Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 37-45
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2008 full text
Wpływ warunków świetlnych na uszkodzenia liści krzewów podszytu przez foliofagi
Michał Żmuda, Piotr Karolewski, Marian J. Giertych, Roma Żytkowiak, Marek Bąkowski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(3); 47-57
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2008 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml