Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 7 (3) 2008

Lipiec - Wrzesień 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (3) 2008, str. 5-13
Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz
Próba oceny elastyczności cenowej popytu na drewno sosnowe na pierwotnym rynku drzewnym w Nadleśnictwie Bytnica w latach 1997-2005
 
Zeszyt 7 (3) 2008, str. 15-22
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys
Jodła pospolita (Abies alba Mill.) rosnąca w warunkach rębni zupełnej oraz częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy
 
Zeszyt 7 (3) 2008, str. 23-35
Ryszard Miś, Jan Kukuła, Andrzej Węgiel
Wpływ wieku sosny matecznej Pinus sylvestris L. na wzrost i rozwój drzewostanów potomnych
 
Zeszyt 7 (3) 2008, str. 37-45
Włodzimierz Stempski
Obciążenia fizyczne robotnika przy pozyskiwaniu drewna kłodowanego na zrębach zupełnych
 
Zeszyt 7 (3) 2008, str. 47-57
Michał Żmuda, Piotr Karolewski, Marian J. Giertych, Roma Żytkowiak, Marek Bąkowski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn
Wpływ warunków świetlnych na uszkodzenia liści krzewów podszytu przez foliofagi
 

5 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).