Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 17 (1) 2018

Styczeń - Marzec 2018
Cover (Inner front) Zeszyt 17 (1) 2018 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 17 (1) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (1) 2018 - Strony końcowe

Zawartość

editorial
In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements
Henryk Tracz, Andrzej Mazur, Jan Klimaszewski, Adam Byk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 5-16; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.1
pdf 1_1_2018 full text
original article
Określenie bioróżnorodności grzybów w martwym drewnie dębowym
Jolanta Behnke-Borowczyk, Daria Wołowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 17-23; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2018 full text
original article
Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Magdalena Ryś, Karol Zaborski, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 25-34; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2018 full text in polish
original article
Chruściki (Trichoptera) Karkonoskiego Parku Narodowego – badania 2014–2015
Janusz Majecki, Andrzej Łabędzki
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 35-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2018 full text in polish
original article
Rozkład twardzieli sosny zwyczajnej przez Porodaedalea pini in vitro
Wojciech Szewczyk, Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 47-54; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2018 full text in polish
original article
Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 55-59; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2018 full text in polish
original article
Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 61-68; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2018 full text in polish
original article
Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny
Marek Wajdzik, Karol Hink, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 69-77; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2018 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml