Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 17 (1) 2018

Styczeń - Marzec 2018
Cover (Inner front) Zeszyt 17 (1) 2018 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 17 (1) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (1) 2018 - Strony redakcyjne - tył

Spis treści:

Zeszyt 17 (1) 2018, str. 5-16 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.1 , EDITORIAL
Henryk Tracz, Andrzej Mazur, Jan Klimaszewski, Adam Byk
In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements
 
Zeszyt 17 (1) 2018, str. 17-23 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2 , ORIGINAL ARTICLE
Jolanta Behnke-Borowczyk, Daria Wołowska
Określenie bioróżnorodności grzybów w martwym drewnie dębowym
 
Zeszyt 17 (1) 2018, str. 25-34 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3 , ORIGINAL ARTICLE
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Magdalena Ryś, Karol Zaborski, Krzysztof Adamowicz
Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013
 
Zeszyt 17 (1) 2018, str. 35-46 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.4 , ORIGINAL ARTICLE
Janusz Majecki, Andrzej Łabędzki
Chruściki (Trichoptera) Karkonoskiego Parku Narodowego – badania 2014–2015
 
Zeszyt 17 (1) 2018, str. 47-54 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.5 , ORIGINAL ARTICLE
Wojciech Szewczyk, Robert Korzeniewicz
Rozkład twardzieli sosny zwyczajnej przez Porodaedalea pini in vitro
 
Zeszyt 17 (1) 2018, str. 55-59 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.6 , ORIGINAL ARTICLE
Wojciech Szewczyk
Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski
 
Zeszyt 17 (1) 2018, str. 61-68 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.7 , ORIGINAL ARTICLE
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych
 
Zeszyt 17 (1) 2018, str. 69-77 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.8 , ORIGINAL ARTICLE
Marek Wajdzik, Karol Hink, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis
Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).