Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 18 (1) 2019

Styczeń - Marzec 2019
Cover (Inner front) Zeszyt 18 (1) 2019 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 18 (1) 2019 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 18 (1) 2019 - Strony końcowe

Zawartość

original article
PODATNOŚĆ LARIX DECIDUA MILL. W STOSUNKU DO HETEROBASIDION SPP. NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA INFEKCYJNEGO
Karolina Prange, Konrad Kamiński, Maciej Hałuszczak, Łukasz Rymszewicz, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 5-11; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2019 full text
original article
OPTYMALIZACJA POŁOŻENIA TYMCZASOWYCH SKŁADNIC DREWNA NA OGRANICZONYM OBSZARZE LEŚNYM
Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski, Damian Mordas, Paweł Zioło
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 13-21; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2019 full text in polish
original article
Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie
Paweł Grochalski, Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 23–30; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2019 full text in polish
original article
Stan domieszki olszy szarej (Alnus incana (L.) Moench) i jej wpływ na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach suchego oligotroficznego siedliska na pożarzysku
Korzeniewicz Robert, Szulist Marta, Bartosz Perz, Baranowska Marlena
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 31–40; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2019 full text in polish
short report
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) wybranych środowisk Parku Narodowego „Ujście Warty”
Tomasz Jankowski, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 41–48; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2019 full text in polish
original article
ANALIZA STRUKTURY I TEMPA ZMIAN KOSZTÓW EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE
Anna Ankudo-Jankowska, Krzysztof Białek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 49–58; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2019 full text in polish
original article
Kształtowanie się wybranych cech biometrycznych drzew przy szlakach zrywkowych
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Paweł Zioło, Damian Mordas
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 59–69; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2019 full text in polish
original article
MOISTURE CONTENT PREDICTION OF WOOD DRYING PROCESS USING FUZZY LOGIC
Selahattin Bardak, Timuçin Bardak
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 71-75; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2019 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml