Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 4, rok 2005

Zeszyt 4 (1) 2005

Zawartość

ZASIEDLENIE PNIAKÓW NA POGROMISKACH PRZEZ OWADY KAMBIO- I KSYLOFAGICZNE
Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 03-10
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2005 full text in polish
DENDROKLIMATOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DAGLEZJI ZIELONEJ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) WYSTĘPUJĄCEJ W KARPATACH POLSKICH
Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński, Grzegorz Durło
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 11-23
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2005 full text in polish
SIEDLISKA KWAŚNEJ DĄBROWY TRZCINNIKOWEJ (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) W ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSCE
Jarosław Lasota, Marcin Karp, Sławomir Biskup
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 23-39
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2005 full text in polish
PRACOCHŁONNOŚĆ OPERACYJNA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POZYSKIWANIA ZRĘBKÓW ENERGETYCZNYCH Z CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH
Katarzyna Maciejewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 41-50
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2005 full text
ZMIANY LESISTOŚCI POLSKI W LATACH 1990-2001
Małgorzata Polna
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 51-60
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2005 full text in polish
ANALIZA STANU POSIADANIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI STOSOWANYCH W JEDNOSTKACH LASÓW PAŃSTWOWYCH I LEŚNYCH ZAKŁADACH DOŚWIADCZALNYCH
Zenon Pilarek, Monika Gdaniec
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 61-70
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2005 full text
STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW BUKOWYCH W POLSCE
Andrzej Szczepkowski, Stefan Tarasiuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 71-85
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2005 full text in polish
WSKAŹNIKI PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI W 5-LETNICH OKRESACH PRZYROSTOWYCH I ICH ZMIENNOŚĆ W 86-LETNIM DRZEWOSTANIE SOSNOWYM
Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 87-96
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2005 full text
CHARAKTERYSTYKA AGROFIZYCZNA NASION JODŁY POSPOLITEJ PO SEPARACJI PNEUMATYCZNEJ
Paweł Tylek
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 97-105
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_1_2005 full text in polish
DENDROFLORA UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „OLSZAK I, II” W POZNANIU
Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 107-120
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_1_2005 full text
CHARAKTERYSTYKA HODOWLI ZAMKNIĘTYCH ŻUBRA (BISON BONASUS L.) W POLSCE W LATACH 1997-2000
Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 121-130
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_1_2005 full text
HODOWLE OTWARTE ŻUBRA (BISON BONASUS L.) W POLSCE W LATACH 1997-2000
Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 131-140
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_1_2005 full text
LABORATORYJNA OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO ZABEZPIECZANIA DREWNA PRZED ROZKŁADEM POWODOWANYM PRZEZ GRZYBY
Paweł Zarzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 141-150
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_1_2005 full text in polish
BADANIE STOPNIA DEGRADACJI I STABILIZACJI WYMIAROWEJ MOKREGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO
Leszek Babiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 151-169
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_1_2005 full text in polish
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ B. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA CZASU PRASOWANIA PŁYT
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(1); 171-177
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_1_2005 full text

Znaleziono 15 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 4 (2) 2005

Zawartość

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PIORUNY W LASACH POŁUDNIOWEJ POLSKI A CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 05-23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2005 full text in polish
DEFOLIACJA KORON SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) III I IV KLASY WIEKU I JEJ ZNACZENIE DLA INTERPRETACJI WYNIKÓW MONITORINGU LASÓW W POLSCE
Roman Jaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 25-34
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2005 full text
WŁAŚCIWOŚCI DREWNA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) WYROSŁEJ NA GLEBACH POROLNYCH I LEŚNYCH
Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Witold Pazdrowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 35-47
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2005 full text
PROGNOZOWANIE ZMIAN LASU MIESZANEGO W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM Z ZASTOSOWANIEM MODELU FORKOME
Ihor Kozak, Marek Ferchmin, Grzegorz Potaczała, Oksana Kozak, Zorjan Seńko, Anna Baraniuk-Otręba
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 49-62
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2005 full text in polish
BIOMASA I ROCZNA PRODUKCJA DRZEWOSTANÓW MIESZANYCH PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ
Stanisław Orzeł, Jarosław Socha, Marcin Forgiel, Wojciech Ochał
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 63-79
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2005 full text in polish
ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA POŻARÓW LEŚNYCH W POLSCE W LATACH 1990-2003
Małgorzata Polna
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 81-90
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2005 full text in polish
MONOTORING OPIEŃKOWEJ ZGNILIZNY KORZENI W MŁODYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH NADLEŚNICTWA ZIELONKA
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 91-100
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2005 full text
ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA RYZOMORF PRZEZ WYBRANE IZOLATY ARMILLARIA OSTOYAE (ROMAGN.) POCHODZĄCE Z TERENU NADLEŚNICTWA ZIELONKA
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 101-112
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2005 full text
WYBRANE CECHY BIOMETRYCZNE STRZAŁ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) JAKO PODSTAWA OCENY MIĄŻSZOŚCI I UDZIAŁU DREWNA DOJRZAŁEGO
Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Pazdrowski, Maciej Duma
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 113-121
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2005 full text
DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW
Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 123-133
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2005 full text in polish
PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA TERENIE LEŚNICTWA MORACZ
Agata Witczak, Agnieszka Tomza, Władysław Ciereszko, Janusz Borowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 135-146
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2005 full text in polish
ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO DARZYBÓR W POZNANIU
Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik, Zenon Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 147-160
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_2_2005 full text
OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH METOD APLIKACJI FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO DRZEW W CELU OGRANICZENIA ROZKŁADU ICH DREWNA PRZEZ GRZYBY PATOGENICZNE
Paweł Zarzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 161-176
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_2_2005 full text in polish
EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIERZCHNI WYROBÓW MEBLARSKICH USZLACHETNIONYCH POWŁOKAMI LAKIERNICZYMI
Agata Stachowiak-Wencek, Włodzimierz Prądzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2005; 4(2); 177-185
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_2_2005 full text

Znaleziono 14 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 4 (3) 2005

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 4 (4) 2005

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml