Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 19 (3) 2020

Lipiec - Wrzesień 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (3) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (3) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (3) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

original article
WPŁYW SPOSOBU SADZENIA NA JAKOŚĆ KORZENI SOSNY W UPRAWACH LEŚNYCH
Wojciech Szewczyk, Katarzyna Szewczyk, Marta Bełka
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 127-132; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.13
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2020 full text in polish
original article
ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „KOBYLEPOLE” W POZNANIU
Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek, Wojciech Dusza
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 133–143; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.14
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2020 full text in polish
original article
ZDROWOTNOŚĆ JODŁY (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wojciech Pusz, Anna Baturo-Cieśniewska, Agata Kaczmarek, Tomasz Zwijacz-Kozica
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 145–152; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.15
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2020 full text in polish
original article
SOLARYZACJA JAKO METODA ZWALCZANIA PATOGENÓW GLEBOWYCH W SZKÓŁKACH LEŚNYCH
Marta Bełka, Jolanta Behnke-Borowczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 153–158; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.16
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2020 full text in polish
review article
DZIAŁALNOŚĆ BOBRÓW A ZMIANY ŚRODOWISKOWE ORAZ HYDROLOGICZNE NA TERENACH LEŚNYCH
Anna Krysztofiak-Kaniewska, Rafał Sobczak, Cezary Beker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 159–165; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.17
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2020 full text
original article
WYSOKOŚĆ 7-LETNIEJ UPRAWY SOSNOWEJ NA SIEDLISKU BORU ŚWIEŻEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 167–175; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.18
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2020 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml