Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 16, rok 2017

Zeszyt 16 (1) 2017

Styczeń - Marzec 2017
Cover (Inner front) Zeszyt 16 (1) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (1) 2017 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 16 (1) 2017 - Strony końcowe

Zawartość

Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”
Marek Wajdzik, Katarzyna Szyjka, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 5-16; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2017 full text in polish
Zmiany w dendroflorze Ogrodu Dendrologicznego w Lipnie (województwo opolskie)
Bartosz Czernik, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek, Sebastian Rymszewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 17-28; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2017 full text in polish
Koszty alternatywne ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla
Anna Kożuch, Dorota Rutana, Krzysztof Adamowicz, Izabela Dymitryszyn
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 29-37; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2017 full text in polish
Biosocjalne zróżnicowanie względnej i bezwzględnej długości koron dębów w 56-letnim drzewostanie
Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 39-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2017 full text in polish
Zmiany w rozmieszczeniu jenota (Nyctereutes procyonoides) w Polsce w latach 1992–2015
Robert Kamieniarz, Marek Panek
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 47-52; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2017 full text
Weryfikacja założeń retrospektywnych badań przemian wysokogórskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy na przykładzie borówczysk bażynowych Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926
Ludwik Żołnierz, Bronisław Wojtuń
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 53-58; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2017 full text in polish
Struktura wiekowa, gatunkowa i siedliskowa lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 1963–2014
Roman Jaszczak, Krzysztof Adamowicz, Cezary Beker, Piotr Gołojuch, Grzegorz Rączka, Damian Sugiero, Sandra Wajchman-Świtalska, Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(1); 59-69; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2017 full text in polish

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 16 (2) 2017

Kwiecień - Czerwiec 2017Cover (Inner front) Zeszyt 16 (2) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (2) 2017 - Spis treści

Zawartość

Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej
Grzegorz Bukowiec, Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 77-83; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.8
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2017 full text in polish
Motyle dzienne Papilionoidea okolic Słowińskiego Parku Narodowego 85
Artur Chrzanowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.9
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2017 full text in polish
Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa
Ryszard Cymerman, Andrzej Nowak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 95-106; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.10
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2017 full text in polish
Widelnice (Plecoptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 107-121; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.11
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2017 full text in polish
Wpływ stagnowania wód powodziowych na stopień uszkodzenia liści dębów przez owady
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 123-129; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.12
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2017 full text in polish
Smukłość świerków (Picea abies (L.) H. Karst) w 30-letnim niepielęgnowanym drzewostanie i jej związek z wybranymi cechami biometrycznymi
Robert Korzeniewicz, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Katarzyna Kaźmierczak, Arkadiusz Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 131-140; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.13
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2017 full text in polish
Use of panel data in function of market research of non-wood forest products in Serbia
Milica Marčeta, Ljiljana Keča
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(2); 141-149; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.2.14
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2017 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 16 (3) 2017

Lipiec - Wrzesień 2017Cover (Inner front) Zeszyt 16 (3) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (3) 2017 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 16 (3) 2017 - Strony końcowe

Zawartość

Wpływ funduszu leśnego Na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego
Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz, Piotr Szczypa, Adam Zydroń, Krzysztof Michalski, Hubert Szramka
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 157-164; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2017 full text
Ocena funkcji opisujących zależność pierśnicy i wysokości drzew w drzewostanach z przemianą sposobu zagospodarowania lasu na przerębowy w Sudetach
Władysław Barzdajn
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 165-176; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.16
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2017 full text
Struktura wypadków przy pozyskaniu drewna w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w latach 2011–2015
Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 177-187; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.17
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2017 full text in polish
Wpływ powodzi na drzewostany dębowe Nadleśnictwa Wołów
Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 189-193; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.18
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2017 full text in polish
Pierwsze stwierdzenie Ploeosinus aubei (Perris, 1855) (Coleoptera, Scolytinae) z Polski
Wojciech Nowak, Katarzyna Niedźwiecka, Radosław Witkowski, Marta Bełka, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 195-198; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.19
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2017 full text
Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 199-206; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.20
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2017 full text in polish
Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego
Krzysztof Turczański
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 207-213; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.21
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2017 full text in polish
Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka
Wojciech Wesoły, Maria Hauke-Kowalska, Aleksandra Kempa, Samuel Śliwa
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 215-220; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.22
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2017 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 16 (4) 2017

Październik - Grudzień 2017Cover (Inner front) Zeszyt 16 (4) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (4) 2017 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2017

Zawartość

Populacja mączniaka prawdziwego dębu w zachodniej Polsce
Jolanta Behnke-Borowczyk, Marlena Baranowska-Wasilewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 227-232; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2017 full text in polish
Różnorodność wielojądrowych Rhizoctonia spp. w glebie dwóch szkółek leśnych Garncarskibród i Lipka
Marta Bełka, Małgorzata Mańka
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 233-242; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2017 full text
Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego
Tomasz Dudek
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 243-251; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.25
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2017 full text in polish
Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych
Jakub Glura, Piotr Gołojuch, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 253-264; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2017 full text in polish
Rośliny naczyniowe rezerwatu „Goździk Siny w Grzybnie” w województwie wielkopolskim
Katarzyna Maćkowiak, Dorota Wrońska-Pilarek, Mieczysław Grzelak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 265-273; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.27
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2017 full text in polish
original article
Rozmieszczenie korzeni trzech gatunków drzew w glebach Słowińskiego Parku Narodowego
Paweł Rutkowski, Karolina Samborska, Tomasz Wajsowicz, Monika Konatowska, Anna Budka, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Katarzyna Wajsowicz, Aleksandra Rybarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 275-276; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.28
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2017 full text in polish
Dendrochronologia i jej zastosowanie w kontekście analiz przyrodniczych
Rafał Sobczak, Cezary Beker, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 287-293; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.29
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2017 full text in polish
Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych
Marek Wieruszewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 295-301; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.30
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2017 full text in polish
Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Recenzja
Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 303-305; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.31
pdf 9_4_2017 full text in polish

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml