Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (1) 2007

Styczeń - Marzec 2007

Zawartość

Rozwój sznurów grzybniowych izolatów Hypholoma fasciculare w różnych glebach
Marta Z. Dadacz, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 5-12
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2007 full text
Charakterystyka ekologiczno-geograficzna flory naczyniowej górnego odcinka doliny rzeki Kosy i Jeziora Czaple (województwo zachodniopomorskie)
Lech Jędras, Irmina Maciejewska-Rutkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 13-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2007 full text
Reakcje chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) na zapach wyciągów alkoholowych z roślin należących do wybranych gatunków
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 27-31
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2007 full text
Próba określenia wpływu rozdrobnienia pozostałości potrzebieżowych na możliwości rozwoju Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) w drzewostanach sosnowych
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 33-36
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2007 full text
Skład gatunkowy szkodników wtórnych i owadów im towarzyszących na drobnicy potrzebieżowej w drzewostanach sosnowych
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Danuta Szczepańska
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 37-44
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2007 full text
Wpływ barwników spożywczych na wzrost izolatu Phlebiopsis gigantea in vitro
Piotr Łakomy, Robert Dubino
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 45-49
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2007 full text
Dendroflora planowanego rezerwatu „Bieliszowskie Łęgi” nad Odrą w województwie dolnośląskim
Agnieszka Polowczyk, Jarosław Polowczyk, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 51-64
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2007 full text
Zróżnicowanie warunków występowania drzewostanów brzozowych na gruntach porolnych w nadleśnictwach Dretyń, Miastko i Niedźwiady
Agnieszka Ramion, Paweł Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 65-78
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2007 full text
Zagrożenie drzewostanów jodłowych chorobami infekcyjnymi korzeni poza ich naturalnym zasięgiem występowania
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 79-83
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_1_2007 full text
Badania poziomu hałasu powstającego w wyniku przemieszczania się piły łańcuchowej po prowadnicy smarowanej różnymi olejami
Roman Wojtkowiak, Jacek Kromulski, Adam Dubowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 85-93
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_1_2007 full text

Znaleziono 10 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml