Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 17, rok 2018

Zeszyt 17 (1) 2018

Styczeń - Marzec 2018
Cover (Inner front) Zeszyt 17 (1) 2018 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 17 (1) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (1) 2018 - Strony końcowe

Zawartość

editorial
In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements
Henryk Tracz, Andrzej Mazur, Jan Klimaszewski, Adam Byk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 5-16; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.1
pdf 1_1_2018 full text
original article
Określenie bioróżnorodności grzybów w martwym drewnie dębowym
Jolanta Behnke-Borowczyk, Daria Wołowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 17-23; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2018 full text
original article
Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Magdalena Ryś, Karol Zaborski, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 25-34; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2018 full text in polish
original article
Chruściki (Trichoptera) Karkonoskiego Parku Narodowego – badania 2014–2015
Janusz Majecki, Andrzej Łabędzki
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 35-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2018 full text in polish
original article
Rozkład twardzieli sosny zwyczajnej przez Porodaedalea pini in vitro
Wojciech Szewczyk, Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 47-54; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2018 full text in polish
original article
Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 55-59; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2018 full text in polish
original article
Analiza wybranych cech dendrometrycznych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego w zróżnicowanych warunkach siedliskowych
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 61-68; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2018 full text in polish
original article
Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny
Marek Wajdzik, Karol Hink, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(1); 69-77; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2018 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 17 (2) 2018

Kwiecień - Czerwiec 2018Cover (Inner front) Zeszyt 17 (2) 2018 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 17 (2) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (2) 2018 - Strony końcowe

Zawartość

original article
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA
Piotr Komorowski, Piotr Juszczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.9
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2018 full text in polish
original article
Najcenniejsze drzewa użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II w Poznaniu
Nela Radzion, Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 95-106; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.10
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2018 full text in polish
original article
MODELOWANIE STRUKTURY WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH W NADLEŚNICTWIE SULĘCIN Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADÓW TEORETYCZNYCH
Cezary Beker, Rafał Sobczak,Mieczysław Turski, Roman Jaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 107-117; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.11
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2018 full text in polish
original article
DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ NA POWIERZCHNIACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Wojciech Szwed, Jakub Löffler, Wojciech Chmielewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 119-161; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.12
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2018 full text in polish
original article
OPINIA POLAKÓW O ŁOWIECTWIE I MYŚLIWYCH – BADANIE ANKIETOWE
Michał Skubis, Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 163-172; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.13
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2018 full text in polish
original article
ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH
Marek Wieruszewski, Zbigniew Malinowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 173-182; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.14
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2018 full text in polish
original article
MASA TUSZY I DŁUGOŚĆ ŻUCHWY JAKO WSKAŹNIKI KONDYCJI SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS)
Michał Szymański, Robert Kamieniarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 183-188; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.15
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2018 full text in polish
Zagrożenie upraw leśnych przez szeliniaka sosnowca – kolejny krok w stronę integrowanej metody ochrony odnowień sosnowych
Iwona Skrzecz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 189-191; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.16
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2018 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 17 (3) 2018

Lipiec - Wrzesień 2018Cover (Inner front) Zeszyt 17 (3) 2018 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 17 (3) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (3) 2018 - Strony końcowe

Zawartość

original article
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
Kacper Lechowicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 199-210; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.17
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2018 full text in polish
original article
Wpływ nawożenia azotowego i podcinania korzeni na wzrost i przeżywalność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w uprawie
Robert Korzeniewicz, Joanna Multańska, Winicjusz Kasprzyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 211-219; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.18
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2018 full text in polish
original article
Rola identyfikacji ryzyka finansowego w procesie zarządzania gospodarstwem leśnym
Krzysztof Michalski, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 221-228; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.19
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2018 full text
original article
Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania
Małgorzata Krokowska-Paluszak, Justyna Jamińska, Artur Borkowski, Jacek Sagan, Maciej Skorupski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 229-240; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.20
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2018 full text in polish
original article
Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych
Leszek Bujoczek, Aleksandra Szewczyk, Robert Zygmunt, Anna Kożuch, Małgorzata Bujoczek, Jan Banaś, Stanisław Zięba
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 241-250; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.21
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2018 full text in polish
original article
Wpływ „czarciej miotły” (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) na szerokość rocznych pierścieni drewna jodły pospolitej Abies alba Mill.
Bartłomiej Bednarz, Mariusz Drożdż
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 251-256; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.22
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2018 full text in polish
original article
Wpływ wieku i klasy wysokości na zróżnicowanie cech pomiarowych jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) rosnącego na siedlisku lasu świeżego
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 257-265; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.23
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2018 full text in polish
original article
Zastosowanie naziemnego skanera laserowego do określenia miąższości drzew stojących w drzewostanie podokapowym
Andrzej Węgiel, Sławomir Ociepka, Agnieszka Błasiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 267-274; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.24
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2018 full text in polish
original article
Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce
Jacek Skubis, Michał Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(3); 275-283; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.25
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_3_2018 full text in polish

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 17 (4) 2018

Październik - Grudzień 2018Cover (Inner front) Zeszyt 17 (4) 2018 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 17 (4) 2018 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2018

Zawartość

original article
Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia
Marcin Jakubowski, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Grzywiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 291–297; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.26
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2018 full text in polish
original article
JEDNORODNOŚĆ SERII CZASOWYCH TEMPERATURY POWIETRZA I OPADU ATMOSFERYCZNEGO W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM
Antoni T. Miler
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 299–305; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2018 full text in polish
original article
REHABILITACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW W STACJI BADAWCZEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W CZEMPINIU
Robert Kamieniarz, Henryk Mąka, Maria Mąka
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 307–315; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.28
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2018 full text in polish
short report
SARNA EUROPEJSKA (CAPREOLUS CAPREOLUS) I KLESZCZ ŁĄKOWY (DERMANOCENTOR RETICULATUS) JAKO POTENCJALNY REZERWUAR TOXOPLASMA GONDII, BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO, ANAP ASMA PHAGOCYTOPHILUM I BABESIA MICROTI NA TERENIE ZACHODNIEJ POLSKI
Patrycja Opalińska, Anna Wierzbicka, Marek Asman, Krzysztof Żarski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 317–3234; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.29
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2018 full text
original article
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE DREWNA ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES (L.) KARST.) POCHODZĄCEGO Z POWIERZCHNI DOŚWIADCZALNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE LZD SIEMIANICE
Jarosław Szaban, Wojciech Kowalkowski, Kamila Płońska, Maciej Puchała
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 325–332; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.30
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2018 full text in polish
original article
Wiąz górski (Ulmus glabra Huds.), wiąz szypułkowy (U. laevis Pall.) i wiąz polny (U. minor Mill.) na terenie Bałtyckiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej
Filipiak Maciej, Napierała-Filipiak Anna, Banacki Jan
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 333–344; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.31
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2018 full text in polish
original article
PRÓBA OKREŚLENIA STATUSU NIEKTÓRYCH STANOWISK WICIOKRZEWU POMORSKIEGO (LONICERA PERICLYMENUM L.) W POLSCE
Władysław Danielewicz, Konrad Świtalski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 345–352; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.32
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2018 full text in polish
original article
WPŁYW PROCESÓW STARZENIA SIĘ DRZEW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TKANKI DRZEWNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.)
Katarzyna Klimek, Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(4); 353–360; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.33
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2018 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml