Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 16 (3) 2017

Lipiec - Wrzesień 2017
Cover (Inner front) Zeszyt 16 (3) 2017 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 16 (3) 2017 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 16 (3) 2017 - Strony redakcyjne - tył

Spis treści:

Zeszyt 16 (3) 2017, str. 157-164 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.15
Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz, Piotr Szczypa, Adam Zydroń, Krzysztof Michalski, Hubert Szramka
Wpływ funduszu leśnego Na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego
 
Zeszyt 16 (3) 2017, str. 165-176 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.16
Władysław Barzdajn
Ocena funkcji opisujących zależność pierśnicy i wysokości drzew w drzewostanach z przemianą sposobu zagospodarowania lasu na przerębowy w Sudetach
 
Zeszyt 16 (3) 2017, str. 177-187 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.17
Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak, Katarzyna Kaźmierczak
Struktura wypadków przy pozyskaniu drewna w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w latach 2011–2015
 
Zeszyt 16 (3) 2017, str. 189-193 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.18
Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk
Wpływ powodzi na drzewostany dębowe Nadleśnictwa Wołów
 
Zeszyt 16 (3) 2017, str. 195-198 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.19
Wojciech Nowak, Katarzyna Niedźwiecka, Radosław Witkowski, Marta Bełka, Andrzej Mazur
Pierwsze stwierdzenie Ploeosinus aubei (Perris, 1855) (Coleoptera, Scolytinae) z Polski
 
Zeszyt 16 (3) 2017, str. 199-206 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.20
Wojciech Szewczyk
Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych
 
Zeszyt 16 (3) 2017, str. 207-213 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.21
Krzysztof Turczański
Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego
 
Zeszyt 16 (3) 2017, str. 215-220 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.22
Wojciech Wesoły, Maria Hauke-Kowalska, Aleksandra Kempa, Samuel Śliwa
Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).