Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (3) 2017

Lipiec - Wrzesień 2017Cover (Inner front) Zeszyt 16 (3) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (3) 2017 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 16 (3) 2017 - Strony końcowe

Zawartość

Wpływ funduszu leśnego Na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego
Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz, Piotr Szczypa, Adam Zydroń, Krzysztof Michalski, Hubert Szramka
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 157-164; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2017 full text
Ocena funkcji opisujących zależność pierśnicy i wysokości drzew w drzewostanach z przemianą sposobu zagospodarowania lasu na przerębowy w Sudetach
Władysław Barzdajn
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 165-176; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.16
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2017 full text
Struktura wypadków przy pozyskaniu drewna w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w latach 2011–2015
Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 177-187; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.17
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2017 full text in polish
Wpływ powodzi na drzewostany dębowe Nadleśnictwa Wołów
Robert Kuźmiński, Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 189-193; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.18
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2017 full text in polish
Pierwsze stwierdzenie Ploeosinus aubei (Perris, 1855) (Coleoptera, Scolytinae) z Polski
Wojciech Nowak, Katarzyna Niedźwiecka, Radosław Witkowski, Marta Bełka, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 195-198; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.19
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2017 full text
Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 199-206; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.20
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2017 full text in polish
Występowanie jesionu wyniosłego w strukturze pionowej drzewostanu na wybranych siedliskach lasu wilgotnego
Krzysztof Turczański
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 207-213; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.21
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2017 full text in polish
Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka
Wojciech Wesoły, Maria Hauke-Kowalska, Aleksandra Kempa, Samuel Śliwa
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(3); 215-220; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.22
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2017 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml