Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 215-221

Jarosław Czarnecki1, Jakub Glura2, Anna Ankudo-Jankowska2

1Nadleśnictwo Osusznica, RDLP Szczecinek
2
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, koszty, koszty administracyjne
streszczenie:

Praca przedstawia zmiany w strukturze zatrudnienia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w latach 1995–2015 i związane z tym zmiany w kosztach funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. Analiza zakresu czynności poszczególnych pracowników służby leśnej wskazuje na możliwość zmian kwalifikacji części kosztów administracyjnych ze względu na charakter pracy prowadzonej w lesie. Urealnienie kalkulacji kosztów wytworzenia produktów powinno prowadzić do znowelizowania ewidencji kosztów zarządu w systemie rachunkowości nadleśnictw. Aktualizacja rozwiązań w systemie ewidencyjno-sprawozdawczym, w sferze kosztów działalności, umożliwi wdrożenie rachunkowości zarządczej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania gospodarki leśnej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.24

For citation:

MLA Czarnecki, Jarosław, et al. "Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe [Costs of forest district and statutory duties]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.24
APA Czarnecki J., Glura J., Ankudo-Jankowska A (2016). Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe [Costs of forest district and statutory duties]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.24
ISO 690 CZARNECKI, Jarosław, GLURA, Jakub, ANKUDO-JANKOWSKA, Anna. Koszty nadleśnictwa a zadania ustawowe [Costs of forest district and statutory duties]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.24
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-2.html