Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 6 (4) 2007

Październik - Grudzień 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (4) 2007, str. 5-16
Cezary Beker, Michał Wudarczyk
Stan zdrowotny i struktura drzewostanów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwie Kwidzyn
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 17-22
Karol Chlebowski
Analiza miąższości pozostałości zrębowych w drzewostanach sosnowych
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 23-27
Stanisław Gałązka, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek
Wpływ różnych sposobów zagospodarowania pozostałości zrębowych na zawartość węgla w glebie
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 29-47
Dominik Kochanowski, Bartłomiej Bednarz
Chronologie słojów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), sosny czarnej (P. nigra Arnold) oraz olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ze Słowińskiego Parku Narodowego i lasów przyległych
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 49-58
Ryszard Miś, Marcin Chirrek
Zmienność cech taksacyjnych dojrzałych drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka w okresie od 1963 do 2004 roku
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 59-70
Jarosław Socha
Ocena wpływu zagęszczenia drzewostanu na kształt przekroju podłużnego strzał sosny pospolitej
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 71-79
Radosław Wąsik
Zmienność udziału twardzieli na przekroju poprzecznym strzał daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) na terenie Polski
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 81-88
Dieter F. Giefing, Marta Złota
Ocena wydajności podkrzesywania sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zastosowaniem różnego typu pił
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 89-99
Leszek Babiński
Wpływ wstępnej impregnacji na kurczenie się wykopaliskowego drewna dębu suszonego sublimacyjnie
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 101-106
Dorota Dziurka, Marek Jabłoński, Radosław Mirski
Właściwości płyt wiórowych zaklejanych PMDI modyfikowanym polietylenoglikolami
 
Zeszyt 6 (4) 2007, str. 107-122
Wiesław Zakrzewski, Adam Białas, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss
Badania dokładności wymiarowej i struktury powierzchni połączenia czopowego
 

11 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).