Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (4) 2007

Październik - Grudzień 2007

Zawartość

Stan zdrowotny i struktura drzewostanów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwie Kwidzyn
Cezary Beker, Michał Wudarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 5-16
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2007 full text
Analiza miąższości pozostałości zrębowych w drzewostanach sosnowych
Karol Chlebowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 17-22
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2007 full text
Wpływ różnych sposobów zagospodarowania pozostałości zrębowych na zawartość węgla w glebie
Stanisław Gałązka, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 23-27
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2007 full text
Chronologie słojów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), sosny czarnej (P. nigra Arnold) oraz olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ze Słowińskiego Parku Narodowego i lasów przyległych
Dominik Kochanowski, Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 29-47
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2007 full text
Zmienność cech taksacyjnych dojrzałych drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka w okresie od 1963 do 2004 roku
Ryszard Miś, Marcin Chirrek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 49-58
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2007 full text
Ocena wpływu zagęszczenia drzewostanu na kształt przekroju podłużnego strzał sosny pospolitej
Jarosław Socha
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 59-70
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2007 full text
Zmienność udziału twardzieli na przekroju poprzecznym strzał daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) na terenie Polski
Radosław Wąsik
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 71-79
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2007 full text
Ocena wydajności podkrzesywania sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zastosowaniem różnego typu pił
Dieter F. Giefing, Marta Złota
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 81-88
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2007 full text
Wpływ wstępnej impregnacji na kurczenie się wykopaliskowego drewna dębu suszonego sublimacyjnie
Leszek Babiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 89-99
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_4_2007 full text
Właściwości płyt wiórowych zaklejanych PMDI modyfikowanym polietylenoglikolami
Dorota Dziurka, Marek Jabłoński, Radosław Mirski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 101-106
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_4_2007 full text
Badania dokładności wymiarowej i struktury powierzchni połączenia czopowego
Wiesław Zakrzewski, Adam Białas, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 107-122
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_4_2007 full text

Znaleziono 11 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml