Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Koszty publikacji

Opłatę za wydanie pracy w Acta Scientiarum Polonorum ponoszą głównie autorzy, przy czym jej wysokość jest zależna od uzyskanych dotacji. Szacunkowy pełny koszt opublikowania artykułu o objętości 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków lub 3000 cm2 rysunków czarno-białych) wynosi 300 zł netto.