Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

ANALIZA ZAWARTOŚCI CUKRÓW I SUBSTANCJI PROZDROWOTNYCH W SOKU KLONU JAWORA ACER PSEUDOPLATANUS L. NA TERENIE PUSZCZY NOTECKIEJ
Błażej Drożdżewski*, Patrycja Jankowska, Jerzy Łamaszewski, Weronika Kopa, Marcin Łaguna, Kacper Jankowski, Agata Osoś
Acta Sci.Pol. Silv. 2023; 22(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2023.3.1
abstrakt nr 10 abstrakt
Niecierpnica żółtawa Siobla sturmii – nowy wróg naturalny obcego, inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora
Katarzyna Patejuk, Wojciech Pusz*, Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2023; 22(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2023.3.2
abstrakt nr 11 abstrakt
Wpływ klęski żywiołowej na jakość i wartość surowca drzewnego w wyniku szkód huraganowych na przykładzie Nadleśnictwa Zwoleń
Tomasz Sobczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2023; 22(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2023.3.3
abstrakt nr 12 abstrakt
original article
WYKONAWSTWO USŁUG LEŚNYCH W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – STUDIUM PRZYPADKU
Lidia Nowikowska, Piotr Szczypa, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2023; 22(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2023.3.4
abstrakt nr 13 abstrakt
Co zamiast glifosatu w jesiennym zwalczaniu odrośli czeremchy amerykańskiej?
Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2023; 22(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2023.4.

Znaleziono 5 artykułów