Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

original article
GRADACJE FOLIOFAGÓW SOSNY W PUSZCZY NOTECKIEJ – HISTORIA, PROGNOZA I MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
Lidia Sukovata
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.1
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_3_2022 full text in polish
CZY JEST MOŻLIWE PRECYZYJNE PROGNOZOWANIE ZAGROŻENIA LASÓW ZE STRONY STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.)?
Zbigniew Filipek, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.3
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_3_2022 full text
Przyrodniczy, społeczny i ekonomiczny aspekt gradacji strzygonii choinówki w Puszczy Noteckiej w latach 1922 -1925
Marek Nowak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.4
HISTORIA NADLEŚNICTWA SIERAKÓW NA TLE GRADACJI SÓWKI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SHIFF.)
Roman Tomczak, Karol Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.5
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2022 full text
WNIOSKI Z DEBAT POŚWIĘCONYCH PUSZCZY NOTECKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GOSPODARKI LEŚNEJ
Jerzy Flisykowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.6
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2022 full text in polish
OPÓR UJARZMIONEJ LUDNOŚCI W CIENIU „WIELKIEGO LASU”. DZIAŁANIA KONSPIRACYJNE W PUSZCZY NOTECKIEJ W LATACH 1939–1945
Arkadiusz Słabig
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.7
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2022 full text
DOSTĘPNOŚĆ WODY DLA LASU Z UWZGLĘDNIENIEM SUSZ OD POCZĄTKU XX WIEKU NA OBSZARZE PUSZCZY NOTECKIEJ
Bernard Okoński, Szymon Dreger
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.8
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2022 full text
WSTĘPNA OCENA MOŻLIWOŚCI WZBOGACENIA WALORÓW TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH PUSZCZY NOTECKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE WODY Z SAMOWYPŁYWÓW
Andrzej Czerniak, Władysław Kusiak, Bernard Okoński, Zbigniew Cykowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.9
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2022 full text
original article
ANALIZA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH DRZEW Z UŻYCIEM TECHNIKI GEORADAROWEJ (GPR) W KONTEKŚCIE USZKODZEŃ DRÓG LEŚNYCH
Ewa Kurowska, Andrzej Czerniak, Anna K. Gdula
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.10
abstrakt nr 18 abstrakt
original article
WPŁYW JAKOŚCI SUROWCA SOSNOWEGO Z PUSZCZY NOTECKIEJ NA JEGO RACJONALNE WYKORZYSTANIE W PRZEROBACH MECHANICZNYCH
Marek Wieruszewski, Edward Roszyk, Waldemar Moliński, Ginter J. Hruzik
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.11
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_3_2022 full text
case study
JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI PRZEROBU DREWNA SOSNOWEGO W PRODUKCJI RAM ŁÓŻEK
Bartosz Pałubicki, Witold Jarecki, Marek Wieruszewski, Dariusz Orlikowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.12
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_3_2022 full text in polish

Znaleziono 11 artykułów