Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

original article
Posusz, złomy, wywroty jako elementy planowania i pozyskania w Nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006-2015
Leszek Bujoczek, Aleksandra Szewczyk,, Robert Zygmunt, Małgorzata Bujoczek, Stanisław Zięba, Jan Banaś, Anna Kożuch
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.9
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2019 full text in polish
short report
Wstępne wyniki badań nad czynnikami redukującymi szkodniki pierwotne sosny w okresie zimowym
Artur Chrzanowski, Zbigniew Filipek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.10
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2019 full text in polish
original article
Wzrost oraz cechy morfologiczne dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w doświadczeniu porównawczym w Nadleśnictwie Karczma Borowa
Dariusz Kociubiński, Janusz Matyjasik, Anna Lewicka, Wojciech Kowalkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.11
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2019 full text in polish
original article
PRZYDATNOŚĆ DRZEWOSTANÓW LEŚNICTWA MIEJSKIEGO STRZESZYNEK (POZNAŃ) DO FUNKCJI REKREACYJNEJ
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.
abstrakt nr 12 abstrakt
Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.
POMNIKI PRZYRODY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
PAWEŁ PAPUŻYŃSKI, TOMASZ MALIŃSKI, DOROTA WROŃSKA-PILAREK
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ŻEGOCINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Karolina Mazurek, Dorota Wrońska-Pilarek, Kacper Lechowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(2); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.2.
OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.

Znaleziono 8 artykułów