Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

review article
UPRAWA I WYKORZYSTANIE NATURALNEJ HYBRYDY AKACJI W WIETNAMIE
Karol Tomczak, Natalia Smarul
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); 155–161 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.16
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2019 full text in polish
original article
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ŻEGOCINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Karolina Mazurek, Dorota Wrońska-Pilarek, Kacper Lechowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); 163–174 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.17
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2019 full text in polish
original article
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W SIKORZYNIE (WOJ. POMORSKIE)
Marta Dymarczyk, Kacper Lechowicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); 175–183 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.18
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2019 full text in polish
TYP SIEDLISKOWY LASU I JEGO WALORYZACJA DLA POTRZEB REKREACJI W LASACH
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_3_2019 full text in polish
Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.
OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.

Znaleziono 6 artykułów