Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

Wpływ siedliska i wieku uprawy na różnicowanie się kosztów pielęgnowania upraw leśnych w Nadleśnictwie Mieszkowice
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala, Mateusz Szylin
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.
abstrakt nr 27 abstrakt
Zmiany składu gatunkowego lasów miejskich i lasów gospodarczych wynikających z oddziaływania czynników antropogenicznych
Beata Fornal-Pieniak, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.
abstrakt nr 28 abstrakt
FAUNA I TROFIZM NICIENI (NEMATODA, TYLENCHIDA) REZERWATU ŻURAWINIEC W POZNANIU
Tomasz Dobies, Błażej Wojniusz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.
abstrakt nr 29 abstrakt
DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Tomasz Busz, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.
abstrakt nr 30 abstrakt

Znaleziono 4 artykułów