Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

W przygotowaniu:

Spis treści:

Zeszyt 17 (4) 2018, str.
Filipiak Maciej, Napierała-Filipiak Anna, Banacki Jan
Wiąz górski (Ulmus glabra Huds.), wiąz szypułkowy (U. laevis Pall.) i wiąz polny (U. minor Mill.) na terenie Bałtyckiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej
 
Zeszyt 17 (4) 2018, str. , REVIEW ARTICLE
Marcin Jakubowski, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Grzywiński
Wykorzystanie drewna i możliwości uprawy drzew z rodzaju Paulownia
 

2 matches found