Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.
Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ŻEGOCINIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Karolina Mazurek, Dorota Wrońska-Pilarek, Kacper Lechowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.3.

Znaleziono 3 artykułów