Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(0); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.0.
Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów
Martyna Święch, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2020 full text in polish
POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2020 full text in polish
Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew
Marlena Baranowska, Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2020 full text in polish
Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych
Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Sebastian Dawidowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2020 full text in polish
IMPREGNATION OF STONE WATER / BORON COMPOUNDS TO SPRUCE WOOD DURING VARIOUS CONCENTRATION / DIPPING TIMES AND EFFECT ON SOME TECHNOLOGICAL PROPERTIES
Selahattin Bardak, Timucin Bardak, Hüseyin Peker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.
abstrakt nr 5 abstrakt

Znaleziono 6 artykułów