Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

review article
SIEDLISKOWE UWARUNKOWANIA PROCESU ZAMIERANIA DRZEWOSTANÓW JESIONOWYCH W EUROPIE
Krzysztof Turczański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 67–73 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7
abstrakt nr 7 abstrakt
Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów
Gabriel Grobelny, Grzegorz Pacek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 75-83; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8
abstrakt nr 8 abstrakt
original article
Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9
abstrakt nr 9 abstrakt

Znaleziono 3 artykułów