Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

W przygotowaniu

Zawartość

original article
PODATNOŚĆ LARIX DECIDUA MILL. W STOSUNKU DO HETEROBASIDION SPP. NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA INFEKCYJNEGO
Karolina Prange, Konrad Kamiński, Maciej Hałuszczak, Łukasz Rymszewicz, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 5-11; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2019 full text
original article
OPTYMALIZACJA POŁOŻENIA TYMCZASOWYCH SKŁADNIC DREWNA NA OGRANICZONYM OBSZARZE LEŚNYM
Krzysztof Jabłoński, Włodzimierz Stempski, Damian Mordas, Paweł Zioło
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); 13-21; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2019 full text in polish
original article
Stan domieszki olszy szarej (Alnus incana (L.) Moench) i jej wpływ na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach suchego oligotroficznego siedliska na pożarzysku
Korzeniewicz Robert, Szulist Marta, Bartosz Perz, Baranowska Marlena
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.3
abstrakt nr 3 abstrakt
original article
ANALIZA STRUKTURY I TEMPA ZMIAN KOSZTÓW EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE WŁOSZAKOWICE
Anna Ankudo-Jankowska, Krzysztof Białek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.4
abstrakt nr 4 abstrakt
original article
Kształtowanie się wybranych cech biometrycznych drzew przy szlakach zrywkowych
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Paweł Zioło, Damian Mordas
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.5
abstrakt nr 5 abstrakt
original article
Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie
Paweł Grochalski, Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.6
abstrakt nr 6 abstrakt
short report
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) wybranych środowisk Parku Narodowego „Ujście Warty”
Tomasz Jankowski, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.
abstrakt nr 7 abstrakt
original article
MOISTURE CONTENT PREDICTION OF WOOD DRYING PROCESS USING FUZZY LOGIC
Selahattin Bardak, Timuçin Bardak
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(1); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.1.
abstrakt nr 8 abstrakt

Znaleziono 8 artykułów