Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 19 (1) 2020

Styczeń - Marzec 2020
Cover (Inner front) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (1) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

original article
Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów
Martyna Jackiewicz, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 5–14; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2020 full text in polish
original article
POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 15–22; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2020 full text in polish
original article
Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew
Marlena Baranowska, Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 23–33; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2020 full text in polish
original article
Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych
Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Sebastian Dawidowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 35–42; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2020 full text in polish
original article
SMUKŁOŚĆ SOSNY ZWYCZAJNEJ W WYBRANYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH NA SIEDLISKACH BORU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO ORAZ LASU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 43–50; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2020 full text in polish
original article
IMPREGNACJA DREWNA ŚWIERKOWEGO PREPARATEM FIRETEX I ZWIĄZKAMI BORU PRZY RÓŻNYCH STĘŻENIACH I CZASIE ZANURZANIA ORAZ ICH WPŁYW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
Selahattin Bardak, Timucin Bardak, Hüseyin Peker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 51–60; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2020 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml