Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 313-324

Paweł Rutkowski1, Tomasz Wajsowicz1, Irmina Maciejewska-Rutkowska2, Mirosław Nowiński1

1Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gleby leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wybranych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odnawiania się lasu

słowa kluczowe: Słowiński Park Narodowy, gleby, naturalne odnowienie drzew
streszczenie:

Praca poświęcona glebom Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej jest częścią większego tematu, którego celem jest ustalenie przyczyn braku naturalnych odnowień drzew leśnych w drzewostanach sosnowych Słowińskiego Parku Narodowego. W tej części badań uwagę skupiono na wpływie pH, zawartości Na+ oraz K+, konduktywności, zasoleniu i uziarnieniu gleb. Nie stwierdzono, by cechy te ograniczały naturalne odnowienie. Wykazano natomiast stabilność gleb w zakresie pH w odniesieniu do danych z 1997 roku. Udowodniono także podobieństwo właściwości gleb Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej i Mierzei Kurońskiej (Litwa).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.31

For citation:

MLA Rutkowski, Paweł, et al. "Gleby leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wybranych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odnawiania się lasu [Forest soils of the Gardnieńsko-Łebska Spit on the background of some Polish inland dunes in the context of forest natural regeneration]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.31
APA Rutkowsk, P., Wajsowicz T., Maciejewska-Rutkowska I., Nowiński M. (2016). Gleby leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wybranych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odnawiania się lasu [Forest soils of the Gardnieńsko-Łebska Spit on the background of some Polish inland dunes in the context of forest natural regeneration]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.31
ISO 690 RUTKOWSKI, Paweł, et al. Gleby leśne Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej (Słowiński Park Narodowy) na tle wybranych obszarów wydm śródlądowych Polski w kontekście naturalnego odnawiania się lasu [Forest soils of the Gardnieńsko-Łebska Spit on the background of some Polish inland dunes in the context of forest natural regeneration]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.31
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-9.html