Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (1) 2009

Styczeń - Marzec 2009

Zawartość

Wpływ wyciągów metanolowych z wybranych gatunków roślin na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.)
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 5-10
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2009 full text
Preparaty roślinne jako potencjalne źródło antyfidantów. Wpływ preparatów z tytoniu szlachetnego – Nicotiana tabacum L. na chrząszcze szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 11-17
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2009 full text
Ocena efektywności wybranych typów pułapek stosowanych do odłowu chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
Robert Kuźmiński, Andrzej Bilon
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 19-26
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2009 full text
Ocena wpływu wybranych insektycydów na śmiertelność gąsienic barczatki syberyjskiej (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.)
Andrzej Łabędzki, Robert Kuźmiński, Dmitrij F. Leontiev
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 27-34
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2009 full text
Okazałe grusze parku Cytadela w Poznaniu
Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 35-41
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2009 full text
Ocena stopnia fungitoksyczności in vitro wybranych substancji o charakterze fenolowym naturalnie występujących w drewnie z zastosowaniem metody pożywkowej AG
Paweł Zarzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 43-54
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2009 full text
O związkach między gęstością a właściwościami mechanicznymi drewna wzdłuż włókien
Andrzej Krauss
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 55-65
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2009 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml