Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 8 (1) 2009

Styczeń - Marzec 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (1) 2009, str. 5-10
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Wpływ wyciągów metanolowych z wybranych gatunków roślin na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009, str. 11-17
Robert Kuźmiński
Preparaty roślinne jako potencjalne źródło antyfidantów. Wpływ preparatów z tytoniu szlachetnego – Nicotiana tabacum L. na chrząszcze szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009, str. 19-26
Robert Kuźmiński, Andrzej Bilon
Ocena efektywności wybranych typów pułapek stosowanych do odłowu chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009, str. 27-34
Andrzej Łabędzki, Robert Kuźmiński, Dmitrij F. Leontiev
Ocena wpływu wybranych insektycydów na śmiertelność gąsienic barczatki syberyjskiej (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.)
 
Zeszyt 8 (1) 2009, str. 35-41
Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Okazałe grusze parku Cytadela w Poznaniu
 
Zeszyt 8 (1) 2009, str. 43-54
Paweł Zarzyński
Ocena stopnia fungitoksyczności in vitro wybranych substancji o charakterze fenolowym naturalnie występujących w drewnie z zastosowaniem metody pożywkowej AG
 
Zeszyt 8 (1) 2009, str. 55-65
Andrzej Krauss
O związkach między gęstością a właściwościami mechanicznymi drewna wzdłuż włókien
 

7 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).