Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 9, rok 2010

Zeszyt 9 (1) 2010

Styczeń - Marzec 2010

Zawartość

Roztocze (Acari, Mesostigmata) Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 5-18
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2010 full text
Porównanie dokładności dwóch metod określania liczebności boreczników (Diprioninae)
Ignacy Korczyński, Kamil Remenda
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 19-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2010 full text
Wpływ geometrii ostrza żłobikowej piły łańcuchowej na poziom wibracji pilarki spalinowej
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 25-33
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2010 full text
Hamowanie pęcznienia drewna nawilżanego w ściskanej strefie zginanych próbek
Waldemar Moliński, Edward Roszyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 35-43
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2010 full text
Skład chemiczny i zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie rokitnika (Hippohaë rhamnoides L.) rosnącego w strefie nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego
Włodzimierz Prądzyński, Magdalena Zborowska, Bogusława Waliszewska, Anna Szulc
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(1); 45-51
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2010 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 9 (2) 2010

Kwiecień - Czerwiec 2010

Zawartość

Analiza frakcyjności zrębków przemysłowych
Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski, Roman Wojtkowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 5-8
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2010 full text
Miąższość strzał i nadziemna biomasa zdrewniała drzewostanów jodły szlachetnej (Abies procera Rehder) w Arboretum w Rogowie (Polska)
Andrzej M. Jagodziński, Piotr Banaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 9-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2010 full text
Energochłonność pozyskiwania zrębków i pakietów z pozostałości zrębowych
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 25-30
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2010 full text
Zależność między wielkością kąta nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego piły łańcuchowej a emisją drgań pilarki
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 31-39
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2010 full text
Wariantowe projektowanie leśnych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem GIS
Andrzej Węgiel, Paweł Oleszkiewicz, Dariusz Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(2); 41-51
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2010 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 9 (3) 2010

Lipiec - Wrzesień 2010

Zawartość

Sezonowa zmienność aktywności enzymatycznej gleb wybranych siedlisk leśnych
Ewa Błońska
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2010 full text
Preferencje siedliskowe żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) w Puszczy Białowieskiej
Adam Byk, Piotr Semkiw
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 17-28
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2010 full text
Rozkład drewna twardzieli dęba przez wybrane gatunki grzybów
Wojciech Szewczyk, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 29-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2010 full text
Wzorzec przestrzennego rozmieszczenia drzew różnych klas grubości w gospodarczych drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) w różnym wieku
Janusz Szmyt
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 37-49
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2010 full text
Rośliny naczyniowe byłego użytku ekologicznego „Bogdanka” położonego w Poznaniu w dolinie rzeki Bogdanki
Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2010; 9(3); 51-69
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2010 full text

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 9 (4) 2010

Październik - Grudzień 2010

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml