Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 269-295

Andrzej Mazur1, Tomasz Klejdysz2, Marek Dobrowolski3, Szymon Konwerski4, Roman Królik5, Andrzej Łabędzki1, Miłosz A. Mazur6, Marek Przewoźny4

1Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Zakład Entomologii, Instytut Ochrony Roślin &#
8

2
11; Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
3
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra
4
Instytut Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5
Nadleśnictwo Kluczbork
6
Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski

Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatunków

słowa kluczowe: hrząszcze saproksyliczne, Karkonosze
streszczenie:

Założenia. W północnej (polskiej) części Karkonoszy nie prowadzono dotychczas gruntownych studiów fauny związanej z obumierającymi drzewami i rozkładającym się drewnem, mimo że w latach osiemdziesią- tych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku środowisko tych gór zostało dotknięte klęską zamierania lasów. Do dzisiaj, w wyniku procesów rozpadu drzewostanów, utrzymuje się wysoki zapas martwych drzew i rozkładającego się drewna. Celem przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych było rozpoznanie chrząszczy saproksylicznych występujących w środowiskach leśnych Karkonoszy.
Materiał i metody. Prace realizowano w latach 2013–2015 w 10 obiektach badawczych reprezentujących środowiska lasów regla dolnego, borów regla górnego oraz zarośli kosodrzewiny w piętrze subalpejskim Karkonoszy. Większość obiektów znajdowała się w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego. Do odłowu chrząszczy wykorzystano pułapki barierowe, pojawowe, fermentacyjne oraz typu Malaise’a i typu Netocia.
Wyniki. Odłowiono 14 836 chrząszczy, z których oznaczono do gatunku 10 028 osobników. Praca prezentuje założenia metodyczne badań oraz uzyskane wyniki w postaci listy gatunkowej chrząszczy (tab. 2). Lista obejmuje 458 gatunków należących do 53 rodzin.
Podsumowanie. Porównano uzyskane wyniki do zasobów faunistycznych innych regionów Polski: Karpat, Gór Świętokrzyskich, Puszczy Białowieskiej. Liczba gatunków chrząszczy saproksylicznych w faunie Kar- konoszy jest podobna do innych obszarów Polski.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.29

For citation:

MLA Mazur, Andrzej, et al. "Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatunków [Saproxylic beetles of Karkonosze (Giant) Mountains. Part I – Checklist ]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.29
APA Mazur A., Klejdysz T., Dobrowolski M., Konwerski Sz., Królik R., Łabędzki A., Mazur M. A., Przewoźny M. (2016). Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatunków [Saproxylic beetles of Karkonosze (Giant) Mountains. Part I – Checklist ]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.29
ISO 690 MAZUR, Andrzej, et al. Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część I – wykaz gatunków [Saproxylic beetles of Karkonosze (Giant) Mountains. Part I – Checklist ]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.29
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-7.html