Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 20 (1) 2021

Styczeń - Marzec 2021
Cover (Inner front) Zeszyt 20 (1) 2021 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 20 (1) 2021 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 20 (1) 2021 - Strony końcowe

Zawartość

original article
Wpływ siedliska i wieku uprawy na różnicowanie się kosztów pielęgnowania upraw leśnych w Nadleśnictwie Mieszkowice
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala, Mateusz Szylin
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); 5-14; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2021 full text in polish
original article
Zmiany składu gatunkowego lasów miejskich i lasów gospodarczych wynikających z oddziaływania czynników antropogenicznych
Beata Fornal-Pieniak, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); 15-21; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2021 full text in polish
original article
FAUNA I TROFIZM NICIENI (NEMATODA, TYLENCHIDA) REZERWATU ŻURAWINIEC W POZNANIU
Tomasz Dobies, Błażej Wojniusz
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); 23-29; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2021 full text in polish
original article
Ekonomiczne aspekty budownictwa drewnianego w kontekście obniżenia emisji CO2
Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Paweł Wojtkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); 37-51; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2021 full text in polish
original article
DRZEWA POMNIKOWE POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Tomasz Busz, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); 31-36; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2021 full text in polish
review article
Rośliny inwazyjne lasów miejskich Berlina – problemy gospodarcze związane z wybranymi gatunkami oraz metody ich zwalczania
Karolina Pietras-Couffignal, Radosław Witkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(1); 53-69; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2021 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml