Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 11 (3) 2012

Lipiec - Wrzesień 2012

Zawartość

Badania wpływu sezonowości prac leśnych na zapotrzebowanie na pracowników zakładów usług leśnych (ZUL)
Urszula Błuszkowska, Tomasz Nurek
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2012 full text
Dynamika występowania zabitek na pniu w drzewostanach górskich o różnym wskaźniku zadrzewienia i spadku terenu
Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 17-28
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2012 full text
Wybrane elementy obciążenia pracą operatora specjalistycznych maszyn stosowanych w pozyskiwaniu drewna. Ergonomiczny punkt widzenia
Wiesława Ł. Nowacka
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 29-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2012 full text
Efektywność kłodowania sosnowego drewna dłużycowego
Bolesław Porter
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 37-43
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2012 full text
Grzyby występujące na pniakach w wybranych wydzieleniach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka
Wojciech Szewczyk, Dawid Kontny, Marlena Baranowska-Wasilewska, Marta Molińska-Glura, Jolanta Behnke-Borowczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 45-53
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2012 full text
Model opisujący wydajność zrywki forwarderem w trzebieżach drzewostanów sosnowych
Mikołaj Walczak, Józef Grodecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 55-63
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2012 full text
Analiza porównawcza wartości energetycznej drewna jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) pochodzącego z różnych drzewostanów Polski południowej
Radosław Wąsik, Krzysztof Michalec
Acta Sci.Pol. Silv. 2012; 11(3); 65-76
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2012 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml