Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 7 (2) 2008

Kwiecień - Czerwiec 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (2) 2008, str. 5-16
Marta Aleksandrowicz-Trzcińska
Wzrost i stan mikoryz siewek sosny w odnowieniu naturalnym chronionym chemicznie przed wiosenną osutką
 
Zeszyt 7 (2) 2008, str. 17-27
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal
Porównanie jakości jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) z łowisk Polski północno-wschodniej
 
Zeszyt 7 (2) 2008, str. 29-38
Jiří Schneider, Petr Kupec, Alice Melicharová, Katarína Domokošová, Ilja Vyskot
Zastosowanie wyników oceny funkcji ekosystemu leśnego do oszacowania wpływu realizacji projektu inwestycyjnego na ekosystemy leśne na przykładzie rezerwatu przyrody Klánovický les – Cyrilov
 
Zeszyt 7 (2) 2008, str. 39-43
Wojciech Szewczyk, Szymon Lechtański
Deformacja systemu korzeniowego sosny zwyczajnej w uprawach a zagrożenie przez patogeny korzeni
 
Zeszyt 7 (2) 2008, str. 45-58
Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Krzysztof Mańka, Marcin Nawrot
Zmienność osiowa i promieniowa udziału bielu i twardzieli w pniach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od siedliska, klasy wieku i pozycji biosocjalnej
 
Zeszyt 7 (2) 2008, str. 59-70
Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński
Dendroflora Parku Cytadela w Poznaniu
 

6 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).