Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (2) 2008

Kwiecień - Czerwiec 2008

Zawartość

Wzrost i stan mikoryz siewek sosny w odnowieniu naturalnym chronionym chemicznie przed wiosenną osutką
Marta Aleksandrowicz-Trzcińska
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 5-16
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2008 full text
Porównanie jakości jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) z łowisk Polski północno-wschodniej
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 17-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2008 full text
Zastosowanie wyników oceny funkcji ekosystemu leśnego do oszacowania wpływu realizacji projektu inwestycyjnego na ekosystemy leśne na przykładzie rezerwatu przyrody Klánovický les – Cyrilov
Jiří Schneider, Petr Kupec, Alice Melicharová, Katarína Domokošová, Ilja Vyskot
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 29-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2008 full text
Deformacja systemu korzeniowego sosny zwyczajnej w uprawach a zagrożenie przez patogeny korzeni
Wojciech Szewczyk, Szymon Lechtański
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 39-43
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2008 full text
Zmienność osiowa i promieniowa udziału bielu i twardzieli w pniach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od siedliska, klasy wieku i pozycji biosocjalnej
Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Krzysztof Mańka, Marcin Nawrot
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 45-58
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2008 full text
Dendroflora Parku Cytadela w Poznaniu
Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(2); 59-70
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2008 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml