Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (1) 2016 strony: 29-36

Anna Kożuch

Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Koszty ochrony przyrody oraz kształtowania różnorodności biologicznej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

słowa kluczowe: koszty dodatkowe bezpośrednie, pośrednie, koszty alternatywne, ochrona przyrody, nadleśnictwa
streszczenie:

W ciągu ostatnich lat zwiększyła się liczba i powierzchnia form ochrony przyrody na obszarze zarządzanym przez Lasy Państwowe. W zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie niemal 1,85% (3192,7 ha) powierzchni leśnej stanowią formy ochrony przyrody. Celem badań było rozpoznanie nakładów pieniężnych oraz analiza wybranych kategorii kosztów dodatkowych bezpośrednich, pośrednich, a także alternatywnych ponoszonych przez nadleśnictwa należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych   w Krakowie w związku z ochroną przyrody i zachowaniem różnorodności biologicznej. Badaniami obję-   to lata 2005–2009. Analizy wykazały, że najwyższy udział w strukturze kosztów ochrony przyrody miały koszty alternatywne – stanowiły aż 56%. Przeciętny koszt ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej oszacowano na 17,14 zł/ha. Natomiast całkowite koszty ochrony przyrody w analizowanym okresie wyniosły 14 871,3 tys. zł.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4

For citation:

MLA Kożuch, Anna. "Koszty ochrony przyrody oraz kształtowania różnorodności biologicznej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie [Costs of nature protection and development of biological diversity in forest districts of the Regional Directorate of State Forests in Krakow]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.1 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4
APA Kożuch A. (2016). Koszty ochrony przyrody oraz kształtowania różnorodności biologicznej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie [Costs of nature protection and development of biological diversity in forest districts of the Regional Directorate of State Forests in Krakow]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4
ISO 690 KOŬUCH, Anna. Koszty ochrony przyrody oraz kształtowania różnorodności biologicznej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie [Costs of nature protection and development of biological diversity in forest districts of the Regional Directorate of State Forests in Krakow]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue1/abstract-4.html