Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 15 (1) 2016

Styczeń - Marzec 2016
Cover (Inner front) Zeszyt 15 (1) 2016 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 15 (1) 2016 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 15 (1) 2016 - Strony redakcyjne - tył

Spis treści:

Zeszyt 15 (1) 2016, str. 5-11 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1
Cezary Beker, Kinga Blajer, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
Ocena drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek
 
Zeszyt 15 (1) 2016, str. 13-21 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2
Tomasz Jelonek, Jarosław Gzyl, Magdalena Arasimowicz-Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Agnieszka Remlein
Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
 
Zeszyt 15 (1) 2016, str. 23-27 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3
Zbigniew Kołodziej, Piotr Bilański, Marek Pająk
Perspektywy zachowania śródlądowych borów chrobotkowych w Polsce
 
Zeszyt 15 (1) 2016, str. 29-36 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4
Anna Kożuch
Koszty ochrony przyrody oraz kształtowania różnorodności biologicznej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
 
Zeszyt 15 (1) 2016, str. 37-41 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5
Piotr Szczypa
Budżetowanie w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa
 
Zeszyt 15 (1) 2016, str. 43-47 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6
Radosław Witkowski, Jarosław Góral, Katarzyna Nowik, Grzegorz Rogowski, Katarzyna Skałecka, Andrzej Mazur
Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – nowy gatunek kornika w faunie Polski
 

6 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).