Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (1) 2016

Styczeń - Marzec 2016
Cover (Inner front) Zeszyt 15 (1) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (1) 2016 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 15 (1) 2016 - Strony końcowe

Zawartość

Ocena drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Szczecinek
Cezary Beker, Kinga Blajer, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 5-11; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2016 full text in polish
Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
Tomasz Jelonek, Jarosław Gzyl, Magdalena Arasimowicz-Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Agnieszka Remlein
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 13-21; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2016 full text in polish
Perspektywy zachowania śródlądowych borów chrobotkowych w Polsce
Zbigniew Kołodziej, Piotr Bilański, Marek Pająk
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 23-27; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2016 full text
Koszty ochrony przyrody oraz kształtowania różnorodności biologicznej w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
Anna Kożuch
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 29-36; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2016 full text in polish
Budżetowanie w działalności proekologicznej przedsiębiorstwa
Piotr Szczypa
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 37-41; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2016 full text in polish
Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – nowy gatunek kornika w faunie Polski
Radosław Witkowski, Jarosław Góral, Katarzyna Nowik, Grzegorz Rogowski, Katarzyna Skałecka, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(1); 43-47; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2016 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml