Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (1) 2014

Styczeń - Marzec 2014
Cover (Inner front) Zeszyt 13 (1) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (1) 2014 - Spis treści

Zawartość

Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na przeżywalność 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Dariusz Jendernal
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 5-13; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2014 full text
Translokacja zagrożonych stanowisk barczatki kataks (,i>Eriogaster catax L., 1758) jako metoda czynnej ochrony gatunku na przykładzie stanowisk z południowej Wielkopolski
Robert Kuźmiński, Adam Malkiewicz, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 15-23; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2014 full text
Metody dyskryminacyjne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego
Tomasz Noga, Krzysztof Adamowicz, Jakub Jakubowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 25-35; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2014 full text
Różnicowanie się struktury grubościowej drzew rosnących przy szlakach zrywkowych w młodym drzewostanie sosnowym
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 37-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2014 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml