Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 4 (1) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (1) 2005, str. 03-10
Bartłomiej Bednarz
ZASIEDLENIE PNIAKÓW NA POGROMISKACH PRZEZ OWADY KAMBIO- I KSYLOFAGICZNE
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 11-23
Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński, Grzegorz Durło
DENDROKLIMATOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DAGLEZJI ZIELONEJ (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) WYSTĘPUJĄCEJ W KARPATACH POLSKICH
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 23-39
Jarosław Lasota, Marcin Karp, Sławomir Biskup
SIEDLISKA KWAŚNEJ DĄBROWY TRZCINNIKOWEJ (CALAMAGROSTIO ARUNDINACEAE-QUERCETUM PETRAEAE) W ŚRODKOWEJ WIELKOPOLSCE
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 41-50
Katarzyna Maciejewska
PRACOCHŁONNOŚĆ OPERACYJNA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POZYSKIWANIA ZRĘBKÓW ENERGETYCZNYCH Z CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 51-60
Małgorzata Polna
ZMIANY LESISTOŚCI POLSKI W LATACH 1990-2001
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 61-70
Zenon Pilarek, Monika Gdaniec
ANALIZA STANU POSIADANIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI STOSOWANYCH W JEDNOSTKACH LASÓW PAŃSTWOWYCH I LEŚNYCH ZAKŁADACH DOŚWIADCZALNYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 71-85
Andrzej Szczepkowski, Stefan Tarasiuk
STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW BUKOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 87-96
Mieczysław Turski
WSKAŹNIKI PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI W 5-LETNICH OKRESACH PRZYROSTOWYCH I ICH ZMIENNOŚĆ W 86-LETNIM DRZEWOSTANIE SOSNOWYM
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 97-105
Paweł Tylek
CHARAKTERYSTYKA AGROFIZYCZNA NASION JODŁY POSPOLITEJ PO SEPARACJI PNEUMATYCZNEJ
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 107-120
Dorota Wrońska-Pilarek, Leszek Stasik
DENDROFLORA UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „OLSZAK I, II” W POZNANIU
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 121-130
Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka
CHARAKTERYSTYKA HODOWLI ZAMKNIĘTYCH ŻUBRA (BISON BONASUS L.) W POLSCE W LATACH 1997-2000
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 131-140
Dariusz Zalewski, Wiesław A. Szczepański, Małgorzata Wołkowycka
HODOWLE OTWARTE ŻUBRA (BISON BONASUS L.) W POLSCE W LATACH 1997-2000
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 141-150
Paweł Zarzyński
LABORATORYJNA OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH FUNGICYDÓW SYSTEMICZNYCH DO ZABEZPIECZANIA DREWNA PRZED ROZKŁADEM POWODOWANYM PRZEZ GRZYBY
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 151-169
Leszek Babiński
BADANIE STOPNIA DEGRADACJI I STABILIZACJI WYMIAROWEJ MOKREGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO
 
Zeszyt 4 (1) 2005, str. 171-177
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ B. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA CZASU PRASOWANIA PŁYT
 

15 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).