Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 5 (1) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (1) 2006, str. 05-12
Jan Banaś
WPŁYW LICZBY KONTROLNYCH POWIERZCHNI PRÓBNYCH NA DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW INWENTARYZACJI SYSTEMEM STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 13-25
Janusz Gołąb, Robert Wańczyk, Bartłomiej Matusiak
ODPŁYW WODY PO LEŚNYCH DROGACH STOKOWYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 37-37
Witold Grzywiński, Ryszard Hołota
SUBIEKTYWNA OCENA ZMĘCZENIA ROBOTNIKÓW LEŚNYCH NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA JAPOŃSKIEGO
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 39-45
Danuta Kulpa, Danuta Rzepka-Plevneš, Tomasz Dolat
INICJACJA KULTUR IN VITRO SOSNY ZWYCZAJNEJ
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 47-56
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski
OCENA PRZYDATNOŚCI INDEKSU TROFIZMU GLEB (ITGL) ORAZ EKOLOGICZNYCH LICZB WSKAŹNIKOWYCH W DIAGNOZIE SIEDLISK NA WYROBISKU PO KOPALNI PIASKU PODSADZKOWEGO
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 57-62
Paweł Rutkowski, Irmina Maciejewska-Rutkowska
WPŁYW ŚLIWY DOMOWEJ (PRUNUS DOMESTICA L.) NA ROZWÓJ GRABU POSPOLITEGO (CARPINUS BETULUS L.)
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 63-72
Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik
ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA WPŁYWU PARAMETRÓW STANU TECHNICZNEGO PILARKI SPALINOWEJ ORAZ PRZERZYNKI DREWNA NA WIELKOŚĆ EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ DRGAŃ
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 73-80
Janusz M. Sowa, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk
WYDATEK ENERGETYCZNY PRACOWNIKÓW TRZEBIEŻY PÓŹNEJ W GÓRSKICH DRZEWOSTANACH ŚWIERKOWYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 81-90
Adam Szukała, Bartosz Kolenda, Dorota Wrońska-Pilarek, Maciej Strawa
NAJCENNIEJSZE ROŚLINY DRZEWIASTE LEŚNICTWA GORAJ (NADLEŚNICTWO KRUCZ, RDLP PIŁA)
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 91-106
Stefan Tarasiuk, Andrzej Szczepkowski
STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW DĘBOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 107-122
Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Anna Sigiel
ROŚLINY NACZYNIOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO GRODZISKA „POGANKA” KOŁO WABCZA NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 123-133
Dariusz Zalewski, Agnieszka Mrozek
JAKOŚĆ SARNY EUROPEJSKIEJ (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) ORAZ OCENA ZABIEGÓW HODOWLANO-ŁOWIECKICH REALIZOWANYCH W JEJ POPULACJI W NADLEŚNICTWACH POŁOŻONYCH W OKRĘGU OLSZTYŃSKIM PZŁ
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 135-144
Dariusz Zalewski, Marta Sarnowska, Stanisław Szypowski
POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE DRAPIEŻNIKÓW NA POPULACJE ZAJĄCA ORAZ PTACTWA GNIEŻDŻĄCEGO SIĘ NA ZIEMI W ŁOWISKACH WARMII I MAZUR
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 145-153
Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński
SKUTECZNOŚĆ SEPARACYJNA APRETUROWANYCH HYDROFOBOWO WŁÓKNIN FILTRACYJNYCH WOBEC PYŁÓW DRZEWNYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 155-161
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ C. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA TEMPERATURY PRASOWANIA PŁYT
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 163-171
Danuta Nicewicz, Jerzy Pawlicki, Piotr Borysiuk, Aleksander Zado
ZASTOSOWANIE MAKULATURY W PRODUKCJI PŁYT WIÓROWYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006, str. 173-183
Wiesław Zakrzewski, Andrzej Krauss, Grzegorz Pinkowski
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA PASOWANIA POŁĄCZENIA CZOPOWEGO USTALONA NA PODSTAWIE ROZRZUTU WYMIARÓW W PRODUKCJI SERYJNEJ
 

17 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).