Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 5 (1) 2006

Zawartość

WPŁYW LICZBY KONTROLNYCH POWIERZCHNI PRÓBNYCH NA DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW INWENTARYZACJI SYSTEMEM STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM
Jan Banaś
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 05-12
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2006 full text
ODPŁYW WODY PO LEŚNYCH DROGACH STOKOWYCH
Janusz Gołąb, Robert Wańczyk, Bartłomiej Matusiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 13-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2006 full text
SUBIEKTYWNA OCENA ZMĘCZENIA ROBOTNIKÓW LEŚNYCH NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA JAPOŃSKIEGO
Witold Grzywiński, Ryszard Hołota
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 37-37
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2006 full text
INICJACJA KULTUR IN VITRO SOSNY ZWYCZAJNEJ
Danuta Kulpa, Danuta Rzepka-Plevneš, Tomasz Dolat
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 39-45
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2006 full text
OCENA PRZYDATNOŚCI INDEKSU TROFIZMU GLEB (ITGL) ORAZ EKOLOGICZNYCH LICZB WSKAŹNIKOWYCH W DIAGNOZIE SIEDLISK NA WYROBISKU PO KOPALNI PIASKU PODSADZKOWEGO
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 47-56
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2006 full text
WPŁYW ŚLIWY DOMOWEJ (PRUNUS DOMESTICA L.) NA ROZWÓJ GRABU POSPOLITEGO (CARPINUS BETULUS L.)
Paweł Rutkowski, Irmina Maciejewska-Rutkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 57-62
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2006 full text
ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA WPŁYWU PARAMETRÓW STANU TECHNICZNEGO PILARKI SPALINOWEJ ORAZ PRZERZYNKI DREWNA NA WIELKOŚĆ EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ DRGAŃ
Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 63-72
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2006 full text
WYDATEK ENERGETYCZNY PRACOWNIKÓW TRZEBIEŻY PÓŹNEJ W GÓRSKICH DRZEWOSTANACH ŚWIERKOWYCH
Janusz M. Sowa, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 73-80
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2006 full text
NAJCENNIEJSZE ROŚLINY DRZEWIASTE LEŚNICTWA GORAJ (NADLEŚNICTWO KRUCZ, RDLP PIŁA)
Adam Szukała, Bartosz Kolenda, Dorota Wrońska-Pilarek, Maciej Strawa
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 81-90
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_1_2006 full text
STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW DĘBOWYCH W POLSCE
Stefan Tarasiuk, Andrzej Szczepkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 91-106
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_1_2006 full text
ROŚLINY NACZYNIOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO GRODZISKA „POGANKA” KOŁO WABCZA NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Anna Sigiel
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 107-122
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_1_2006 full text
JAKOŚĆ SARNY EUROPEJSKIEJ (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) ORAZ OCENA ZABIEGÓW HODOWLANO-ŁOWIECKICH REALIZOWANYCH W JEJ POPULACJI W NADLEŚNICTWACH POŁOŻONYCH W OKRĘGU OLSZTYŃSKIM PZŁ
Dariusz Zalewski, Agnieszka Mrozek
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 123-133
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_1_2006 full text
POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE DRAPIEŻNIKÓW NA POPULACJE ZAJĄCA ORAZ PTACTWA GNIEŻDŻĄCEGO SIĘ NA ZIEMI W ŁOWISKACH WARMII I MAZUR
Dariusz Zalewski, Marta Sarnowska, Stanisław Szypowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 135-144
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_1_2006 full text
SKUTECZNOŚĆ SEPARACYJNA APRETUROWANYCH HYDROFOBOWO WŁÓKNIN FILTRACYJNYCH WOBEC PYŁÓW DRZEWNYCH
Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 145-153
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_1_2006 full text
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ C. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA TEMPERATURY PRASOWANIA PŁYT
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 155-161
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_1_2006 full text
ZASTOSOWANIE MAKULATURY W PRODUKCJI PŁYT WIÓROWYCH
Danuta Nicewicz, Jerzy Pawlicki, Piotr Borysiuk, Aleksander Zado
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 163-171
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_1_2006 full text
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA PASOWANIA POŁĄCZENIA CZOPOWEGO USTALONA NA PODSTAWIE ROZRZUTU WYMIARÓW W PRODUKCJI SERYJNEJ
Wiesław Zakrzewski, Andrzej Krauss, Grzegorz Pinkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 173-183
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_1_2006 full text

Znaleziono 17 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml