Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 21 (4) 2022

Październik - Grudzień 2022

Zawartość

original article
Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Białowieskiej
Radosław Plewa, Krzysztof Sućko, Jerzy M. Gutowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 281-300; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.1
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2022 full text in polish
original article
INTERESUJĄCE GATUNKI CHRZĄSZCZY (COLEOPTERA) Z PUSZCZY PISKIEJ
Jerzy M. Gutowski, Daniel Kubisz, Krzysztof Sućko, Jerzy Borowski, Adam Byk, Roman Królik, Andrzej Lasoń, Miłosz A. Mazur, Andrzej Melke, Tomasz Mokrzycki, Radosław Plewa
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 301-321; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.2
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2022 full text in polish
original article
WPŁYW SIEDLISKA LEŚNEGO NA KOSZTY WYKONANIA CZYSZCZEŃ WCZESNYCH I PÓŹNYCH
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 323-328; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.3
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2022 full text in polish
original article
Wpływ lokalnych warunków siedliskowych na kształt pnia i dokładność określania miąższości grubizny sosny zwyczajnej
Wertz Bogdan
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 329-340; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.4
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2022 full text in polish
original article
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W DRZEWOSTANACH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH NADLEŚNICTW
Jakub Glura, Wojciech Bendza
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 341-347; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.5
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2022 full text in polish
original article
ROŚLINY NACZYNIOWE ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA
Mariusz Ryszard Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 349-358; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.6
abstrakt nr 27 abstraktpdf 27_4_2022 full text in polish
KSIĘGA STRESZCZEŃ: "Drewno – Nauka – Gospodarka" Zrównoważone leśnictwo i lasy – możliwości i ograniczenia związane ze zmianami klimatycznymi. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 14-16 września 2022, Poznań, Polska
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 360-394; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.7
pdf 28_4_2022 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml