Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (3) 2007

Lipiec - Wrzesień 2007

Zawartość

Jakość surowca świerkowego z drzew zróżnicowanych grubościowo z terenu Beskidów
Anna Barszcz, Krzysztof Michalec
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2007 full text
Analiza skuteczności rozdrabniania pozostałości zrębowych rozdrabniaczem Meri Crusher MJ 2,3 DT
Karol Chlebowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 17-23
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2007 full text
Zmiany wysokości pięcioletniej uprawy sosnowej w zależności od zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby
Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 25-31
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2007 full text
Przeżywalność sosny zwyczajnej w okresie 5 lat od założenia uprawy w zależności od sposobu przygotowania powierzchni pozrębowej do odnowienia
Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 33-39
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2007 full text
Jakość byków jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) bytującego w Borach Tucholskich
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal, Magdalena Kowalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 41-49
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2007 full text
Stan koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Lubin (RDLP Wrocław) w latach 2002-2004
Roman Jaszczak, Kazimierz Niziołek, Paweł Przybylski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 51-65
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2007 full text
Miąższość i udział drewna młodocianego, dojrzewającego oraz dojrzałego w strzałach świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst) wyrosłego w warunkach siedliska lasu mieszanego górskiego (LMG)
Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Grzegorz Kupczyk, Krzysztof Lubieński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 67-76
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2007 full text
Zależność między żywotnością polskich proweniencji buka (Fagus sylvatica L.) i dębu (Quercus robur L.) a składem chemicznym ich drewna
Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz, Piotr Koczoń
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 77-88
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2007 full text
Występowanie Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. w korzeniach powalonych drzew w drzewostanach sosnowych rosnących na gruntach porolnych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 89-95
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_3_2007 full text

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml