Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 6 (3) 2007

Lipiec - Wrzesień 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (3) 2007, str. 5-15
Anna Barszcz, Krzysztof Michalec
Jakość surowca świerkowego z drzew zróżnicowanych grubościowo z terenu Beskidów
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 17-23
Karol Chlebowski
Analiza skuteczności rozdrabniania pozostałości zrębowych rozdrabniaczem Meri Crusher MJ 2,3 DT
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 25-31
Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka
Zmiany wysokości pięcioletniej uprawy sosnowej w zależności od zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 33-39
Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka
Przeżywalność sosny zwyczajnej w okresie 5 lat od założenia uprawy w zależności od sposobu przygotowania powierzchni pozrębowej do odnowienia
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 41-49
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal, Magdalena Kowalska
Jakość byków jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) bytującego w Borach Tucholskich
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 51-65
Roman Jaszczak, Kazimierz Niziołek, Paweł Przybylski
Stan koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Lubin (RDLP Wrocław) w latach 2002-2004
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 67-76
Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Grzegorz Kupczyk, Krzysztof Lubieński
Miąższość i udział drewna młodocianego, dojrzewającego oraz dojrzałego w strzałach świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst) wyrosłego w warunkach siedliska lasu mieszanego górskiego (LMG)
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 77-88
Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz, Piotr Koczoń
Zależność między żywotnością polskich proweniencji buka (Fagus sylvatica L.) i dębu (Quercus robur L.) a składem chemicznym ich drewna
 
Zeszyt 6 (3) 2007, str. 89-95
Wojciech Szewczyk
Występowanie Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. w korzeniach powalonych drzew w drzewostanach sosnowych rosnących na gruntach porolnych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka
 

9 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).