Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 19, rok 2020

Zeszyt 19 (1) 2020

Styczeń - Marzec 2020
Cover (Inner front) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (1) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

original article
Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów
Martyna Jackiewicz, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 5–14; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2020 full text in polish
original article
POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 15–22; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2020 full text in polish
original article
Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew
Marlena Baranowska, Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 23–33; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2020 full text in polish
original article
Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych
Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Sebastian Dawidowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 35–42; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2020 full text in polish
original article
SMUKŁOŚĆ SOSNY ZWYCZAJNEJ W WYBRANYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH NA SIEDLISKACH BORU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO ORAZ LASU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 43–50; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2020 full text in polish
original article
IMPREGNACJA DREWNA ŚWIERKOWEGO PREPARATEM FIRETEX I ZWIĄZKAMI BORU PRZY RÓŻNYCH STĘŻENIACH I CZASIE ZANURZANIA ORAZ ICH WPŁYW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
Selahattin Bardak, Timucin Bardak, Hüseyin Peker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 51–60; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2020 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (2) 2020

Kwiecień - Czerwiec 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (2) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (2) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (2) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

review article
SIEDLISKOWE UWARUNKOWANIA PROCESU ZAMIERANIA DRZEWOSTANÓW JESIONOWYCH W EUROPIE
Krzysztof Turczański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 67–73 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2020 full text
Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów
Gabriel Grobelny, Grzegorz Pacek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 75-83; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2020 full text in polish
original article
Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2020 full text
original article
OCENA AKTYWNOŚCI MYŚLIWYCH PRZEZ WYBRANE GRUPY SPOŁECZNE
Anna K. Kowalczyk, Adam Borowicz, Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 95–103; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.10
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2020 full text in polish
original article
WPŁYW DOBORU SUROWCA SOSNOWEGO NA WSKAŹNIKI PRZETARCIA
Marek Wieruszewski, Adrian Trociński, Jakub Kawalerczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 105–112; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.11
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2020 full text
short report
EFEKTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ METOD JESIENNYCH POSZUKIWAŃ ZASNUJ CEPHALCIA SPP. (SYMPHYTA: PAMPHILIDAE) NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA
Robert Kuźmiński, Krzysztof Wojtkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 113–119; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.12
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_2_2020 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (3) 2020

Lipiec - Wrzesień 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (3) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (3) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (3) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

original article
WPŁYW SPOSOBU SADZENIA NA JAKOŚĆ KORZENI SOSNY W UPRAWACH LEŚNYCH
Wojciech Szewczyk, Katarzyna Szewczyk, Marta Bełka
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 127–132; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.13
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2020 full text in polish
original article
ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „KOBYLEPOLE” W POZNANIU
Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek, Wojciech Dusza
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 133–143; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.14
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2020 full text in polish
original article
ZDROWOTNOŚĆ JODŁY (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wojciech Pusz, Anna Baturo-Cieśniewska, Agata Kaczmarek, Tomasz Zwijacz-Kozica
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 145–152; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.15
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2020 full text in polish
original article
SOLARYZACJA JAKO METODA ZWALCZANIA PATOGENÓW GLEBOWYCH W SZKÓŁKACH LEŚNYCH
Marta Bełka, Jolanta Behnke-Borowczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 153–158; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.16
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2020 full text in polish
review article
DZIAŁALNOŚĆ BOBRÓW A ZMIANY ŚRODOWISKOWE ORAZ HYDROLOGICZNE NA TERENACH LEŚNYCH
Anna Krysztofiak-Kaniewska, Rafał Sobczak, Cezary Beker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 159–165; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.17
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2020 full text
original article
WYSOKOŚĆ 7-LETNIEJ UPRAWY SOSNOWEJ NA SIEDLISKU BORU ŚWIEŻEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 167–175; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.18
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2020 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (4) 2020

Październik - Grudzień 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (4) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony końcowe
Reviewers Recenzenci - 2020

Zawartość

short report
NOTES ON DISTRIBUTION OF PITYOGENES CALCARATUS (EICHHOFF, 1878) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) IN GEORGIA
Andrzej Mazur, Radosław Witkowski, Nino Lomidze
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 183 185; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.19
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_4_2020 full text
original article
POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 187–198; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_4_2020 full text in polish
original article
CHARAKTERYSTYKI SPEKTRALNE LIŚCI KASZTANOWCA BIAŁEGO (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) ZAATAKOWANEGO PRZEZ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA (CAMERARIA OHRIDELLA)
Adam Młynarczyk , Grzegorz Jankowiak, Sławomir Królewicz, Jan Piekarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 199–205; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2020 full text
original article
WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE
Marlena Baranowska, Stefan Panka, Robert Korzeniewicz, Radosław Roszak, Miłosz Włodarczak, Bartłomiej Meres
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 207–216; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22
abstrakt nr 22 abstraktpdf 22_4_2020 full text in polish
short report
PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM
Wojciech Pusz, Katarzyna Patejuk, Agata Kaczmarek-Pieńczewska, Maciej Romański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 217–224; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2020 full text in polish
original article
CHANGES IN VOLUME, GRADE AND VALUE IN POPLAR TIMBER DEPENDING ON TIMBER SIZE VARIANTS
Jarosław Szaban, Mariola Kornas
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 225–231; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2020 full text in polish
original article
STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE
Hubert Codrow , Robert Kamieniarz, Marek Panek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 233–242; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2020 full text in polish
original article
DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019
Zbigniew Filipek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 243–250; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2020 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml