Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 19, rok 2020

Zeszyt 19 (1) 2020

Styczeń - Marzec 2020
Cover (Inner front) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (1) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (1) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

original article
Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów
Martyna Jackiewicz, Agnieszka Mandziuk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 5–14; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2020 full text in polish
original article
POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU
Sandra Wajchman-Świtalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 15–22; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2020 full text in polish
original article
Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew
Marlena Baranowska, Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 23–33; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2020 full text in polish
original article
Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych
Stanisław Parzych, Agnieszka Mandziuk, Sebastian Dawidowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 35–42; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2020 full text in polish
original article
SMUKŁOŚĆ SOSNY ZWYCZAJNEJ W WYBRANYCH DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH NA SIEDLISKACH BORU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO ORAZ LASU MIESZANEGO ŚWIEŻEGO
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 43–50; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.5
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2020 full text in polish
original article
IMPREGNACJA DREWNA ŚWIERKOWEGO PREPARATEM FIRETEX I ZWIĄZKAMI BORU PRZY RÓŻNYCH STĘŻENIACH I CZASIE ZANURZANIA ORAZ ICH WPŁYW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
Selahattin Bardak, Timucin Bardak, Hüseyin Peker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(1); 51–60; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2020 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (2) 2020

Kwiecień - Czerwiec 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (2) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (2) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (2) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

review article
SIEDLISKOWE UWARUNKOWANIA PROCESU ZAMIERANIA DRZEWOSTANÓW JESIONOWYCH W EUROPIE
Krzysztof Turczański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 67–73 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2020 full text
Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów
Gabriel Grobelny, Grzegorz Pacek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 75-83; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2020 full text in polish
original article
Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro
Kamila Płońska-Kaczor, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2020 full text
original article
OCENA AKTYWNOŚCI MYŚLIWYCH PRZEZ WYBRANE GRUPY SPOŁECZNE
Anna K. Kowalczyk, Adam Borowicz, Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 95–103; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.10
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2020 full text in polish
original article
WPŁYW DOBORU SUROWCA SOSNOWEGO NA WSKAŹNIKI PRZETARCIA
Marek Wieruszewski, Adrian Trociński, Jakub Kawalerczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 105–112; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.11
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2020 full text
short report
EFEKTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ METOD JESIENNYCH POSZUKIWAŃ ZASNUJ CEPHALCIA SPP. (SYMPHYTA: PAMPHILIDAE) NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA
Robert Kuźmiński, Krzysztof Wojtkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(2); 113–119; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.12
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_2_2020 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (3) 2020

Lipiec - Wrzesień 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (3) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (3) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (3) 2020 - Strony końcowe

Zawartość

original article
WPŁYW SPOSOBU SADZENIA NA JAKOŚĆ KORZENI SOSNY W UPRAWACH LEŚNYCH
Wojciech Szewczyk, Katarzyna Szewczyk, Marta Bełka
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 127-132; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.13
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2020 full text in polish
original article
ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „KOBYLEPOLE” W POZNANIU
Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek, Wojciech Dusza
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 133–143; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.14
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2020 full text in polish
original article
ZDROWOTNOŚĆ JODŁY (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wojciech Pusz, Anna Baturo-Cieśniewska, Agata Kaczmarek, Tomasz Zwijacz-Kozica
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 145–152; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.15
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2020 full text in polish
original article
SOLARYZACJA JAKO METODA ZWALCZANIA PATOGENÓW GLEBOWYCH W SZKÓŁKACH LEŚNYCH
Marta Bełka, Jolanta Behnke-Borowczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 153–158; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.16
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2020 full text in polish
review article
DZIAŁALNOŚĆ BOBRÓW A ZMIANY ŚRODOWISKOWE ORAZ HYDROLOGICZNE NA TERENACH LEŚNYCH
Anna Krysztofiak-Kaniewska, Rafał Sobczak, Cezary Beker
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 159–165; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.17
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2020 full text
original article
WYSOKOŚĆ 7-LETNIEJ UPRAWY SOSNOWEJ NA SIEDLISKU BORU ŚWIEŻEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(3); 167–175; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.18
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2020 full text in polish

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 19 (4) 2020

Październik - Grudzień 2020Cover (Inner front) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 19 (4) 2020 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 19 (4) 2020 - Strony końcowe
Reviewers Recenzenci - 2020

Zawartość

short report
NOTES ON DISTRIBUTION OF PITYOGENES CALCARATUS (EICHHOFF, 1878) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) IN GEORGIA
Andrzej Mazur, Radosław Witkowski, Nino Lomidze
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 183-185; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.19
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_4_2020 full text
original article
POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 187-198; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_4_2020 full text in polish
original article
CHARAKTERYSTYKI SPEKTRALNE LIŚCI KASZTANOWCA BIAŁEGO (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) ZAATAKOWANEGO PRZEZ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA (CAMERARIA OHRIDELLA)
Adam Młynarczyk, Grzegorz Jankowiak, Sławomir Królewicz, Jan Piekarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 199-205; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2020 full text
original article
WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE
Marlena Baranowska, Stefan Panka, Robert Korzeniewicz, Radosław Roszak, Miłosz Włodarczak, Bartłomiej Meres
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 207-216; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22
abstrakt nr 22 abstraktpdf 22_4_2020 full text in polish
short report
PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM
Wojciech Pusz, Katarzyna Patejuk, Agata Kaczmarek-Pieńczewska, Maciej Romański
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 217-224; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2020 full text in polish
original article
CHANGES IN VOLUME, GRADE AND VALUE IN POPLAR TIMBER DEPENDING ON TIMBER SIZE VARIANTS
Jarosław Szaban, Mariola Kornas
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 225-231; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2020 full text in polish
original article
STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE
Hubert Codrow, Robert Kamieniarz, Marek Panek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 233-242; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2020 full text in polish
original article
DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019
Zbigniew Filipek
Acta Sci.Pol. Silv. 2020; 19(4); 243-250; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2020 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml