Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (1) 2016 strony: 13-21

Tomasz Jelonek1, Jarosław Gzyl2, Magdalena Arasimowicz-Jelonek2, Arkadiusz Tomczak1, Agnieszka Remlein1

1Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Department of Plant Ecophysiology, Adam Mickiewicz University of Poznan

Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, ściana komórkowa, stabilność drzew, współczynnik smukłości
streszczenie:

W pracy poddano analizie wpływ dwóch wskaźników stabilności drzew na kształtowanie się grubości ścian cewek w dwunastu drzewostanach sosnowych w wieku rębności. Uzyskane wyniki wskazują, iż stabilność drzew, określana na podstawie współczynnika smukłości oraz współczynnika wychylenia koron, jest deter- minowana w pewnym stopniu grubością cewek drewna późnego. Ponadto uzyskane w pracy wyniki potwier- dzają złożoność procesów adaptacyjnych drzew w celu optymalizacji wzrostu i struktury, do których należy zaliczyć elementy anatomiczne. Oprócz pełnionych funkcji przewodzących oraz zapasowych, tworzą one układ biomechaniczny zapewniający przetrwanie osobnika.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2

For citation:

MLA Jelonek, Tomasz, et al. "Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) [The infl uence of the selected ratios of trees stability on the wall thickness of tracheids in the Scots pine (Pinus sylvestris L.)]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.1 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2
APA Jelonek T., Gzyl J., Arasimowicz-Jelonek M., Tomczak A., Remlein A. (2016). Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) [The infl uence of the selected ratios of trees stability on the wall thickness of tracheids in the Scots pine (Pinus sylvestris L.)]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2
ISO 690 JELONEK, Tomasz, et al. Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) [The infl uence of the selected ratios of trees stability on the wall thickness of tracheids in the Scots pine (Pinus sylvestris L.)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue1/abstract-2.html