Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 325-338

Damian Sugiero, Grzegorz Rączka

Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Odnowienie naturalne w drzewostanach bukowych o złożonej postaci na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: Bieszczadzki Park Narodowy, buczyny dolnoreglowe, odnowienie naturalne, buk, jodła, jawor, nalot, podrost
streszczenie:

Praca prezentuje wyniki analizy liczebności oraz budowy i struktury odnowień naturalnych w bukowych drzewostanach regla dolnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BPN). Badania przeprowadzono w la- tach 1993–2003 na 100 kołowych powierzchniach próbnych statystyczno-matematycznego systemu inwen- taryzacji i kontroli zasobów leśnych BPN. Otrzymane wyniki dowodzą, że buczyny bieszczadzkie należą  do lasów bardzo dobrze odnawiających się na każdym etapie rozwoju, zapewniając stabilność i trwałość istnienia lasu w strefie regla dolnego. Skład gatunkowy odnowień naturalnych zasadniczo odpowiada budowie drzewostanu macierzystego, natomiast cechą charakterystyczną jest ich nierównomierne występowanie, które wiąże się ze zróżnicowanymi warunkami świetlnymi panującymi wewnątrz drzewostanów. Objawia się to również w dużej zmienności cech podrostu bukowego, zwłaszcza w przyroście na długość pędu głównego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.32

For citation:

MLA Sugiero, Damian, and Grzegorz Rączka. "Odnowienie naturalne w drzewostanach bukowych o złożonej postaci na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego [Natural regeneration in beech stands with complex structure on the example of the Bieszczady National Park]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.32
APA Sugiero D., Rączka G. (2016). Odnowienie naturalne w drzewostanach bukowych o złożonej postaci na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego [Natural regeneration in beech stands with complex structure on the example of the Bieszczady National Park]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.32
ISO 690 SUGIERO, Damian, RąCZKA, Grzegorz. Odnowienie naturalne w drzewostanach bukowych o złożonej postaci na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego [Natural regeneration in beech stands with complex structure on the example of the Bieszczady National Park]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.32
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-10.html