Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 6, rok 2007

Zeszyt 6 (1) 2007

Styczeń - Marzec 2007

Zawartość

Rozwój sznurów grzybniowych izolatów Hypholoma fasciculare w różnych glebach
Marta Z. Dadacz, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 5-12
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2007 full text
Charakterystyka ekologiczno-geograficzna flory naczyniowej górnego odcinka doliny rzeki Kosy i Jeziora Czaple (województwo zachodniopomorskie)
Lech Jędras, Irmina Maciejewska-Rutkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 13-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2007 full text
Reakcje chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) na zapach wyciągów alkoholowych z roślin należących do wybranych gatunków
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 27-31
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2007 full text
Próba określenia wpływu rozdrobnienia pozostałości potrzebieżowych na możliwości rozwoju Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) w drzewostanach sosnowych
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 33-36
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2007 full text
Skład gatunkowy szkodników wtórnych i owadów im towarzyszących na drobnicy potrzebieżowej w drzewostanach sosnowych
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Danuta Szczepańska
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 37-44
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2007 full text
Wpływ barwników spożywczych na wzrost izolatu Phlebiopsis gigantea in vitro
Piotr Łakomy, Robert Dubino
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 45-49
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2007 full text
Dendroflora planowanego rezerwatu „Bieliszowskie Łęgi” nad Odrą w województwie dolnośląskim
Agnieszka Polowczyk, Jarosław Polowczyk, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 51-64
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2007 full text
Zróżnicowanie warunków występowania drzewostanów brzozowych na gruntach porolnych w nadleśnictwach Dretyń, Miastko i Niedźwiady
Agnieszka Ramion, Paweł Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 65-78
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2007 full text
Zagrożenie drzewostanów jodłowych chorobami infekcyjnymi korzeni poza ich naturalnym zasięgiem występowania
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 79-83
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_1_2007 full text
Badania poziomu hałasu powstającego w wyniku przemieszczania się piły łańcuchowej po prowadnicy smarowanej różnymi olejami
Roman Wojtkowiak, Jacek Kromulski, Adam Dubowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(1); 85-93
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_1_2007 full text

Znaleziono 10 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 6 (2) 2007

Kwiecień - Czerwiec 2007

Zawartość

Wpływ wyciągów olejowych z roślin wybranych gatunków na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.) na pędach sosny zwyczajnej
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 5-9
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2007 full text
Wpływ szlaków zrywkowych w drzewostanach sosnowych na liczebność szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 11-14
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2007 full text
Próba porównania dwóch metod określania liczebności foliofagów sosny zimujących w ściółce leśnej
Ignacy Korczyński, Kamil Remenda
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 15-20
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2007 full text
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część I. Aspekt jesienny
Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 21-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2007 full text
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część II. Aspekt wiosenny i podsumowanie
Andrzej Mazur, Agata Skoczek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 45-63
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2007 full text
Zdolność wzrostu, zasiedlenia i rozkładu drewna izolatu Flammulina velutipes in vitro
Łukasz Miłkowski, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 65-77
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2007 full text
Biomasa rębnego drzewostanu sosnowego rosnącego na siedlisku boru mieszanego świeżego
Zenon Pilarek, Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 79-85
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2007 full text
Ocena dokładności „Tablic przyrostu miąższości dla sosny” Alberta Dudka w drzewostanach sosnowych LZD Murowana Goślina
Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 87-97
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2007 full text
Zróżnicowanie masy ciała i jakości poroża u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) w południowej Polsce na przykładzie okolic Krakowa
Marek Wajdzik, Tadeusz Kubacki, Dariusz Kulak
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 99-112
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2007 full text
Zakres preferencji troficznych drewna izolatu gmatwka dębowego (Daedalea quercina (L.): Fr.) badany in vitro
Paweł Zarzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 113-118
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2007 full text

Znaleziono 10 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 6 (3) 2007

Lipiec - Wrzesień 2007

Zawartość

Jakość surowca świerkowego z drzew zróżnicowanych grubościowo z terenu Beskidów
Anna Barszcz, Krzysztof Michalec
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2007 full text
Analiza skuteczności rozdrabniania pozostałości zrębowych rozdrabniaczem Meri Crusher MJ 2,3 DT
Karol Chlebowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 17-23
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2007 full text
Zmiany wysokości pięcioletniej uprawy sosnowej w zależności od zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby
Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 25-31
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2007 full text
Przeżywalność sosny zwyczajnej w okresie 5 lat od założenia uprawy w zależności od sposobu przygotowania powierzchni pozrębowej do odnowienia
Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 33-39
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2007 full text
Jakość byków jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) bytującego w Borach Tucholskich
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal, Magdalena Kowalska
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 41-49
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2007 full text
Stan koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Lubin (RDLP Wrocław) w latach 2002-2004
Roman Jaszczak, Kazimierz Niziołek, Paweł Przybylski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 51-65
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2007 full text
Miąższość i udział drewna młodocianego, dojrzewającego oraz dojrzałego w strzałach świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst) wyrosłego w warunkach siedliska lasu mieszanego górskiego (LMG)
Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Grzegorz Kupczyk, Krzysztof Lubieński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 67-76
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2007 full text
Zależność między żywotnością polskich proweniencji buka (Fagus sylvatica L.) i dębu (Quercus robur L.) a składem chemicznym ich drewna
Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz, Piotr Koczoń
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 77-88
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_3_2007 full text
Występowanie Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. w korzeniach powalonych drzew w drzewostanach sosnowych rosnących na gruntach porolnych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(3); 89-95
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_3_2007 full text

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 6 (4) 2007

Październik - Grudzień 2007

Zawartość

Stan zdrowotny i struktura drzewostanów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwie Kwidzyn
Cezary Beker, Michał Wudarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 5-16
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2007 full text
Analiza miąższości pozostałości zrębowych w drzewostanach sosnowych
Karol Chlebowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 17-22
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2007 full text
Wpływ różnych sposobów zagospodarowania pozostałości zrębowych na zawartość węgla w glebie
Stanisław Gałązka, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 23-27
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2007 full text
Chronologie słojów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), sosny czarnej (P. nigra Arnold) oraz olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ze Słowińskiego Parku Narodowego i lasów przyległych
Dominik Kochanowski, Bartłomiej Bednarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 29-47
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2007 full text
Zmienność cech taksacyjnych dojrzałych drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka w okresie od 1963 do 2004 roku
Ryszard Miś, Marcin Chirrek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 49-58
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2007 full text
Ocena wpływu zagęszczenia drzewostanu na kształt przekroju podłużnego strzał sosny pospolitej
Jarosław Socha
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 59-70
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2007 full text
Zmienność udziału twardzieli na przekroju poprzecznym strzał daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) na terenie Polski
Radosław Wąsik
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 71-79
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2007 full text
Ocena wydajności podkrzesywania sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zastosowaniem różnego typu pił
Dieter F. Giefing, Marta Złota
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 81-88
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2007 full text
Wpływ wstępnej impregnacji na kurczenie się wykopaliskowego drewna dębu suszonego sublimacyjnie
Leszek Babiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 89-99
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_4_2007 full text
Właściwości płyt wiórowych zaklejanych PMDI modyfikowanym polietylenoglikolami
Dorota Dziurka, Marek Jabłoński, Radosław Mirski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 101-106
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_4_2007 full text
Badania dokładności wymiarowej i struktury powierzchni połączenia czopowego
Wiesław Zakrzewski, Adam Białas, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(4); 107-122
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_4_2007 full text

Znaleziono 11 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml