Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 185-188

Wojciech Szewczyk

Department of Forest Pathology, Poznań University of Life Sciences, Poland

ROZKŁAD DREWNA TWARDZIELOWEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ DOLNEJ I GÓRNEJ CZĘŚCI STRZAŁY POWODOWANY PRZEZ PORODAEDALEA PINI

słowa kluczowe: huba sosny, zgnilizna biała jamkowata, zgnilizna drewna twardzielowego
streszczenie:

Artykuł zawiera wyniki badań nad rozkładem drewna twardzielowego sosny z dolnej i górnej części strzały przez Porodaedalea pini. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że drewno twardzielowe z dolnej i górnej części strzały jest rozkładane w tym samym tempie. Stwierdzono, że rozkład drewna był determinowany przez izolat grzyba.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.21

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Decay of the heartwood in lower and upper trunk of Pinus sylvestris by Porodaedalea pini." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.21
APA Szewczyk W. (2016). Decay of the heartwood in lower and upper trunk of Pinus sylvestris by Porodaedalea pini. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.21
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Decay of the heartwood in lower and upper trunk of Pinus sylvestris by Porodaedalea pini. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.21
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-7.html