Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (4) 2014

Październik - Grudzień 2014Cover (Inner front) Zeszyt 13 (4) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (4) 2014 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2014

Zawartość

Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na kształtowanie się wielkości biomasy frakcji nadziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(4); 5-14; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.4.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2014 full text
Występowanie borodzieja próchnika Ergates faber (Linnaeus 1761) (Coleoptera, Cerambycidae) oraz propozycja postępowania ochronnego w lasach gospodarczych mająca na celu zachowanie gatunku
Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(4); 15-25; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.4.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2014 full text
Skład gatunkowy buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w okresie 1993-2003
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(4); 27-38; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.4.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2014 full text

Znaleziono 3 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml