Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 16 (4) 2017

Październik - Grudzień 2017Cover (Inner front) Zeszyt 16 (4) 2017 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 16 (4) 2017 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2017

Zawartość

Populacja mączniaka prawdziwego dębu w zachodniej Polsce
Jolanta Behnke-Borowczyk, Marlena Baranowska-Wasilewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 227-232; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2017 full text in polish
Różnorodność wielojądrowych Rhizoctonia spp. w glebie dwóch szkółek leśnych Garncarskibród i Lipka
Marta Bełka, Małgorzata Mańka
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 233-242; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2017 full text
Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego
Tomasz Dudek
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 243-251; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.25
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2017 full text in polish
Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych
Jakub Glura, Piotr Gołojuch, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 253-264; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2017 full text in polish
Rośliny naczyniowe rezerwatu „Goździk Siny w Grzybnie” w województwie wielkopolskim
Katarzyna Maćkowiak, Dorota Wrońska-Pilarek, Mieczysław Grzelak
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 265-273; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.27
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2017 full text in polish
original article
Rozmieszczenie korzeni trzech gatunków drzew w glebach Słowińskiego Parku Narodowego
Paweł Rutkowski, Karolina Samborska, Tomasz Wajsowicz, Monika Konatowska, Anna Budka, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Katarzyna Wajsowicz, Aleksandra Rybarczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 275-276; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.28
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2017 full text in polish
Dendrochronologia i jej zastosowanie w kontekście analiz przyrodniczych
Rafał Sobczak, Cezary Beker, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 287-293; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.29
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2017 full text in polish
Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych
Marek Wieruszewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 295-301; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.30
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2017 full text in polish
Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Recenzja
Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2017; 16(4); 303-305; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.31
pdf 9_4_2017 full text in polish

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml