Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 16 (4) 2017

Październik - Grudzień 2017
Cover (Inner front) Zeszyt 16 (4) 2017 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 16 (4) 2017 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (4) 2017, str. 227-232 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.23
Jolanta Behnke-Borowczyk, Marlena Baranowska-Wasilewska
Populacja mączniaka prawdziwego dębu w zachodniej Polsce
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 233-242 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.24
Marta Bełka, Małgorzata Mańka
Różnorodność wielojądrowych Rhizoctonia spp. w glebie dwóch szkółek leśnych Garncarskibród i Lipka
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 243-251 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.25
Tomasz Dudek
Wpływ gospodarki leśnej na estetykę krajobrazu leśnego
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 253-264 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.26
Jakub Glura, Piotr Gołojuch, Anna Ankudo-Jankowska
Zastosowanie waloryzacji funkcji lasów do wyceny pozagospodarczej wartości obszarów leśnych
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 265-273 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.27
Katarzyna Maćkowiak, Dorota Wrońska-Pilarek, Mieczysław Grzelak
Rośliny naczyniowe rezerwatu „Goździk Siny w Grzybnie” w województwie wielkopolskim
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 275-276 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.28 , ORIGINAL ARTICLE
Paweł Rutkowski, Karolina Samborska, Tomasz Wajsowicz, Monika Konatowska, Anna Budka, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Katarzyna Wajsowicz, Aleksandra Rybarczyk
Rozmieszczenie korzeni trzech gatunków drzew w glebach Słowińskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 287-293 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.29
Rafał Sobczak, Cezary Beker, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
Dendrochronologia i jej zastosowanie w kontekście analiz przyrodniczych
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 295-301 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.30
Marek Wieruszewski
Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych
 
Zeszyt 16 (4) 2017, str. 303-305 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.4.31
Andrzej Mazur
Vademecum kusakowatych (Staphylinidae) - Recenzja
 

9 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).