Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 21, rok 2022

Zeszyt 21 (1) 2022

Styczeń - Marzec 2022
Cover (Inner front) Zeszyt 21 (1) 2022 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 21 (1) 2022 - Spis treści

Zawartość

original article
ZASTOSOWANIE WAŁKÓW SOSNOWYCH DO OKREŚLANIA LICZEBNOŚCI KORNIKA OSTROZĘBNEGO IPS ACUMINATUS (GYLL.) W DRZEWOSTANACH
Artur Chrzanowski, Adam Pecio, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 5-12; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2022 full text in polish
original article
Rynek skupu dziczyzny w Polsce w latach 2009-2021
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 13–20; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2022 full text in polish
case study
ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW GLEBOWYCH SIEDLISK Z UDZIAŁEM JESIONU WYNIOSŁEGO (FRAXINUS EXCELSIOR L.) NA PRZYKŁADZIE LASU WILGOTNEGO. STUDIUM PRZYPADKU
Krzysztof Turczański, Łukasz Bukowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 21–32; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2022 full text in polish
original article
CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA) ZWIĄZANE ZE ŚNIEGULICZKĄ BIAŁĄ SYMPHORICARPOS ALBUS (L.) BLAKE
Marek Miłkowski, Jerzy M. Gutowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(1); 33–49; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2022 full text in polish

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 21 (2) 2022

Kwiecień - Czerwiec 2022

Zawartość

original article
ROZKŁAD DREWNA CZEREMCHY AMERYKAŃSKIEJ PRZEZ WYBRANE GATUNKI GRZYBÓW
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); 57–62; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.1
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2022 full text in polish
TYP DRZEWOSTANU JAKO EFEKT PRAC SIEDLISKOWYCH
Monika Konatowska, Paweł Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); 63–72; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.2
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2022 full text in polish
original article
Wpływ metod pomiaru średnicy górnej sosnowego drewna kłodowanego na kształtowanie się jego miąższości
Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); Notice: Un; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.3
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2022 full text in polish
short report
KORNIKI ZASIEDLAJĄCE PINUS ARMANDI FRANCH. AND PINUS ×SCHWERINII FITSCHEN, W POLSCE
Tomáš Fiala, Jaroslav Holuša, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(2); 83-85; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.2.4
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2022 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 21 (3) 2022

Lipiec - Wrzesień 2022

Zawartość

original article
GRADACJE FOLIOFAGÓW SOSNY W PUSZCZY NOTECKIEJ – HISTORIA, PROGNOZA I MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA
Lidia Sukovata
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 93-101; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.1
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_3_2022 full text in polish
review article
PRZEBIEG GRADACJI FOLIOFAGÓW SOSNY NA OBSZARZE PUSZCZY NOTECKIEJ W MINIONYCH DZIESIĘCIOLECIACH
Rafał Perz
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 103-108; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.2
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_3_2022 full text in polish
original article
CZY JEST MOŻLIWE PRECYZYJNE PROGNOZOWANIE ZAGROŻENIA LASÓW ZE STRONY STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.)?
Zbigniew Filipek, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 109-114; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.3
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_3_2022 full text in polish
original article
HISTORIA NADLEŚNICTWA SIERAKÓW NA TLE GRADACJI SÓWKI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SHIFF.)
Roman Tomczak, Karol Tomczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 115-130; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.4
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2022 full text in polish
original article
WNIOSKI Z DEBAT POŚWIĘCONYCH PUSZCZY NOTECKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GOSPODARKI LEŚNEJ
Jerzy Flisykowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 131-144; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.5
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2022 full text in polish
original article
OPÓR UJARZMIONEJ LUDNOŚCI W CIENIU „WIELKIEGO LASU”. DZIAŁANIA KONSPIRACYJNE W PUSZCZY NOTECKIEJ W LATACH 1939–1945
Arkadiusz Słabig
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 145-158; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.6
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2022 full text in polish
original article
DOSTĘPNOŚĆ WODY DLA LASU Z UWZGLĘDNIENIEM SUSZ OD POCZĄTKU XX WIEKU NA OBSZARZE PUSZCZY NOTECKIEJ
Bernard Okoński, Szymon Dreger
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 159-176; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.7
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2022 full text in polish
original article
WSTĘPNA OCENA MOŻLIWOŚCI WZBOGACENIA WALORÓW TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH PUSZCZY NOTECKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE WODY Z SAMOWYPŁYWÓW
Andrzej Czerniak, Władysław Kusiak, Bernard Okoński, Zbigniew Cykowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 177-186; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.8
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2022 full text in polish
original article
OCENA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH DRZEW NA KOSTRUKCJE WYBRANYCH DRÓG LEŚNYCH PUSZCZY NOTECKIEJ BEZINWAZYJNĄ METODĄ GEORADAROWĄ
Ewa Kurowska, Andrzej Czerniak, Anna K. Gdula
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 187-197; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.9
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2022 full text in polish
original article
WPŁYW JAKOŚCI SUROWCA SOSNOWEGO Z PUSZCZY NOTECKIEJ NA JEGO RACJONALNE WYKORZYSTANIE W PRZEROBACH MECHANICZNYCH
Marek Wieruszewski, Edward Roszyk, Waldemar Moliński, Ginter J. Hruzik
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 199-209; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.10
abstrakt nr 19 abstraktpdf 19_3_2022 full text in polish
original article
JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI PRZEROBU DREWNA SOSNOWEGO W PRODUKCJI RAM ŁÓŻEK
Bartosz Pałubicki, Witold Jarecki, Marek Wieruszewski, Dariusz Orlikowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 211-224; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.11
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_3_2022 full text in polish
original article
PRZYRODNICZY, SPOŁECZNY I EKONOMICZNY ASPEKT GRADACJI STRZYGONI CHOINÓWKI W PUSZCZY NOTECKIEJ W LATACH 1922–1924
Marek Nowak
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(3); 225-265; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.3.12
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_3_2022 full text in polish

Znaleziono 12 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 21 (4) 2022

Październik - Grudzień 2022

Zawartość

original article
Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Białowieskiej
Radosław Plewa, Krzysztof Sućko, Jerzy M. Gutowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 281-300; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.1
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2022 full text in polish
original article
INTERESUJĄCE GATUNKI CHRZĄSZCZY (COLEOPTERA) Z PUSZCZY PISKIEJ
Jerzy M. Gutowski, Daniel Kubisz, Krzysztof Sućko, Jerzy Borowski, Adam Byk, Roman Królik, Andrzej Lasoń, Miłosz A. Mazur, Andrzej Melke, Tomasz Mokrzycki, Radosław Plewa
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 301-321; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.2
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2022 full text in polish
original article
WPŁYW SIEDLISKA LEŚNEGO NA KOSZTY WYKONANIA CZYSZCZEŃ WCZESNYCH I PÓŹNYCH
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 323-328; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.3
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2022 full text in polish
original article
Wpływ lokalnych warunków siedliskowych na kształt pnia i dokładność określania miąższości grubizny sosny zwyczajnej
Wertz Bogdan
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 329-340; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.4
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2022 full text in polish
original article
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W DRZEWOSTANACH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH NADLEŚNICTW
Jakub Glura, Wojciech Bendza
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 341-347; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.5
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2022 full text in polish
original article
ROŚLINY NACZYNIOWE ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA
Mariusz Ryszard Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 349-358; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.6
abstrakt nr 27 abstraktpdf 27_4_2022 full text in polish
KSIĘGA STRESZCZEŃ: "Drewno – Nauka – Gospodarka" Zrównoważone leśnictwo i lasy – możliwości i ograniczenia związane ze zmianami klimatycznymi. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 14-16 września 2022, Poznań, Polska
Acta Sci.Pol. Silv. 2022; 21(4); 360-394; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2022.4.7
pdf 28_4_2022 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml