Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 17 (2) 2018

Kwiecień - Czerwiec 2018Cover (Inner front) Zeszyt 17 (2) 2018 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 17 (2) 2018 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 17 (2) 2018 - Strony końcowe

Zawartość

original article
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ANALIZY RECENCY-FREQUENCY- MONETARY DO IDENTYFIKACJI, SEGMENTACJI I OCENY KLUCZOWYCH KLIENTÓW NADLEŚNICTWA
Piotr Komorowski, Piotr Juszczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 85-93; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.9
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2018 full text in polish
original article
Najcenniejsze drzewa użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II w Poznaniu
Nela Radzion, Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 95-106; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.10
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2018 full text in polish
original article
MODELOWANIE STRUKTURY WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH W NADLEŚNICTWIE SULĘCIN Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADÓW TEORETYCZNYCH
Cezary Beker, Rafał Sobczak,Mieczysław Turski, Roman Jaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 107-117; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.11
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2018 full text in polish
original article
DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ NA POWIERZCHNIACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Wojciech Szwed, Jakub Löffler, Wojciech Chmielewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 119-161; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.12
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2018 full text in polish
original article
OPINIA POLAKÓW O ŁOWIECTWIE I MYŚLIWYCH – BADANIE ANKIETOWE
Michał Skubis, Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 163-172; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.13
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2018 full text in polish
original article
ZMIANY W NORMALIZACJI WAD DREWNA OKRĄGŁEGO W DZIAŁALNOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH
Marek Wieruszewski, Zbigniew Malinowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 173-182; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.14
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2018 full text in polish
original article
MASA TUSZY I DŁUGOŚĆ ŻUCHWY JAKO WSKAŹNIKI KONDYCJI SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS)
Michał Szymański, Robert Kamieniarz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 183-188; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.15
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2018 full text in polish
Zagrożenie upraw leśnych przez szeliniaka sosnowca – kolejny krok w stronę integrowanej metody ochrony odnowień sosnowych
Iwona Skrzecz
Acta Sci.Pol. Silv. 2018; 17(2); 189-191; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.16
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2018 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml