Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 13, rok 2014

Zeszyt 13 (1) 2014

Styczeń - Marzec 2014
Cover (Inner front) Zeszyt 13 (1) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (1) 2014 - Spis treści

Zawartość

Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na przeżywalność 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Dariusz Jendernal
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 5-13; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2014 full text
Translokacja zagrożonych stanowisk barczatki kataks (,i>Eriogaster catax L., 1758) jako metoda czynnej ochrony gatunku na przykładzie stanowisk z południowej Wielkopolski
Robert Kuźmiński, Adam Malkiewicz, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 15-23; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2014 full text
Metody dyskryminacyjne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego
Tomasz Noga, Krzysztof Adamowicz, Jakub Jakubowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 25-35; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2014 full text
Różnicowanie się struktury grubościowej drzew rosnących przy szlakach zrywkowych w młodym drzewostanie sosnowym
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(1); 37-46; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.1.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2014 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 13 (2) 2014

Kwiecień - Czerwiec 2014Cover (Inner front) Zeszyt 13 (2) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (2) 2014 - Spis treści

Zawartość

Dąb burgundzki (Quercus cerris L.) w polskich lasach
Władysław Danielewicz, Piotr Kiciński, Łukasz Antosz
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 13; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2014 full text
Roślinność nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 23-37; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2014 full text
Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej w wybranych wariantach technologicznych i siedliskowych
Katarzyna Glazar
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 39-47; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2014 full text
Wykorzystanie syntetycznego wskaźnika uszkodzenia drzew do oceny zmian stanu zdrowotnego wybranych drzewostanów dębowych Nadleśnictwa Włoszakowice
Robert Kuźmiński, Robert Wtykło
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(2); 49-57; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.2.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2014 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 13 (3) 2014

Lipiec - Wrzesień 2014Cover (Inner front) Zeszyt 13 (3) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (3) 2014 - Spis treści

Zawartość

Ocena ekonomicznej efektywności zabiegów trzebieżowych w drzewostanach sosnowych na przykładzie Nadleśnictwa Bogdaniec
Anna Ankudo-Jankowska, Artur Tutka
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 5-18; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2014 full text
Wybrane insektycydy jako modyfikatory metabolizmu u Anoplotrupes stercorosus w odmiennych warunkach termicznych otoczenia: pirymikarb, diazynon i fenazachina
Bartosz Piechowicz, Justyna Gola, Przemysław Grodzicki, Iwona Piechowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 19-29; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2014 full text
Dynamika procesu wzrostu i rozwoju dolnoreglowych drzewostanów buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 31-47; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2014 full text
Cechy biometryczne borsuka (Meles meles) w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego
Katarzyna Szyjka, Tadeusz Kubacki, Marek Wajdzik
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(3); 49-56; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.3.4
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2014 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 13 (4) 2014

Październik - Grudzień 2014Cover (Inner front) Zeszyt 13 (4) 2014 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 13 (4) 2014 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2014

Zawartość

Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na kształtowanie się wielkości biomasy frakcji nadziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(4); 5-14; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.4.1
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2014 full text
Występowanie borodzieja próchnika Ergates faber (Linnaeus 1761) (Coleoptera, Cerambycidae) oraz propozycja postępowania ochronnego w lasach gospodarczych mająca na celu zachowanie gatunku
Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(4); 15-25; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.4.2
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2014 full text
Skład gatunkowy buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w okresie 1993-2003
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Acta Sci.Pol. Silv. 2014; 13(4); 27-38; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2014.4.3
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2014 full text

Znaleziono 3 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml