Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 20 (3) 2021

Lipiec - Wrzesień 2021Cover (Inner front) Zeszyt 20 (3) 2021 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 20 (3) 2021 - Spis treści

Zawartość

original article
Szerokości szlaków operacyjnych i odstępy między nimi w praktyce maszynowego pozyskiwania drewna w trzebieżach drzewostanów sosnowych
Włodzimierz Stempski, Dariusz Rutkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.12
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_3_2021 full text in polish
original article
Jarząb brekinia (Sorbus torminalis (L.) Crantz) – hodowla w Polsce, zalecenia dla praktyki leśnej
Małgorzata Sułkowska, Vasyl Mohytych, Marek Rzońca , Stanisław Sęktas, Jarosław Sęktas
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.13
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_3_2021 full text in polish
original article
NAJCENNIEJSZE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU GAJ GÓRECKI W GÓRCE KLASZTORNEJ KOŁO ŁOBŻENICY
Mariusz R. Szczepański , Adrian Łukowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.14
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_3_2021 full text in polish
original article
Wpływ klęsk żywiołowych na cenę surowca drzewnego w Polsce
Aleksandra Górna
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.15
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_3_2021 full text in polish
original article
DENDROFLORA PAŁACOWEJ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU W DEBRZNIE- WSI
Mariusz R. Szczepański
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.16
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_3_2021 full text in polish
short report
POTWIERDZENIE WYSTĘPOWANIA OXYPORUS MANNERHEIMII GYLL., 1827 (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Dawid MARCZAK , Adam KWIATKOWSKI , Karol SZAWARYN
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.17
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_3_2021 full text in polish
original article
ANALIZA MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU SPRZEDAŻY DREWNA REZONANSOWEGO
Jakub Glura, Marta Molińska-Glura
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(3); ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.3.18
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_3_2021 full text in polish

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml