Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (4) 2015

Październik - Grudzień 2015Cover (Inner front) Zeszyt 14 (4) 2015 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 14 (4) 2015 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2015

Zawartość

Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów
Marek Wajdzik, Agata Lenkiewicz-Bardzińska, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka, Katarzyna Szyjka
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 279-288; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2015 full text in polish
Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska
Artur Chrzanowski, Wojciech Kubasik, Krzysztof Demski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 291-299; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2015 full text in polish
Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych
Sylwester M. Grajewski, Andrzej Czerniak, Adrian Kasztelan, Dariusz Kayzer, Paweł Szóstakowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 303-311; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.25
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2015 full text in polish
Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej
Winicjusz Kasprzyk, Maria Hauke-Kowalska,Władysław Barzdajn, Wojciech Kowalkowski,Robert Korzeniewicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 315-322; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.26
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2015 full text in polish
Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013
Anna Kożuch, Rafał Rybski, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 325-333; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.27
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2015 full text in polish
Wykorzystanie regionu IGS fragmentu DNAw technice PCR-RFLP do identyfikacji grzybów rodzaju Armillaria
Agata Rutkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 337-345; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.28
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2015 full text
Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny
Marek Wajdzik, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka,Katarzyna Szyjka, Szczepan Borecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 349-358; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2015 full text in polish
Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Artur Chrzanowski, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Piotr Łakomy,Ryszard Jasiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2015; 14(4); 361-369; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.30
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2015 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml