Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 14 (4) 2015

Październik - Grudzień 2015
Cover (Inner front) Zeszyt 14 (4) 2015 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 14 (4) 2015 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (4) 2015, str. 279-288
Marek Wajdzik, Agata Lenkiewicz-Bardzińska, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka, Katarzyna Szyjka
Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów
 
Zeszyt 14 (4) 2015, str. 291-299
Artur Chrzanowski, Wojciech Kubasik, Krzysztof Demski
Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska
 
Zeszyt 14 (4) 2015, str. 303-311
Sylwester M. Grajewski, Andrzej Czerniak, Adrian Kasztelan, Dariusz Kayzer, Paweł Szóstakowski
Zastosowanie geotkaninydo zwiększania nośności dróg leśnychna terenach bagiennych
 
Zeszyt 14 (4) 2015, str. 315-322
Winicjusz Kasprzyk, Maria Hauke-Kowalska,Władysław Barzdajn, Wojciech Kowalkowski,Robert Korzeniewicz
Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej
 
Zeszyt 14 (4) 2015, str. 325-333
Anna Kożuch, Rafał Rybski, Krzysztof Adamowicz
Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013
 
Zeszyt 14 (4) 2015, str. 337-345
Agata Rutkowska
Wykorzystanie regionu IGS fragmentu DNAw technice PCR-RFLP do identyfikacji grzybów rodzaju Armillaria
 
Zeszyt 14 (4) 2015, str. 349-358
Marek Wajdzik, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka,Katarzyna Szyjka, Szczepan Borecki
Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny
 
Zeszyt 14 (4) 2015, str. 361-369
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Artur Chrzanowski, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Piotr Łakomy,Ryszard Jasiński
Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).