Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 257-267

Małgorzata Kłonowska-Olejnik1, Andrzej Łabędzki2, Janusz Majecki3

1Centrum Innowacji Badań i Nauki, Lublin
2
Katedra Entomologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Łódzki

Jętki (Ephemeroptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: jętki (Ephemeroptera), Karkonosze, rozmieszczenie, różnorodność
streszczenie:

Badania jętek (Ephemeroptera) prowadzono w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego na 20 stanowiskach, zlokalizowanych w ośmiu ciekach i na trzech torfowiskach subalpejskich. Stwierdzono obecność 11 gatunków jętek, tworzących mało zróżnicowane zgrupowania, złożone z 1–10 taksonów. Gatunkami dominującymi w większości potoków były Ameletus inopinatus, Baetis alpinus i B. vernus. Przedstawiono przyczyny małego bogactwa gatunkowego jętek w nawiązaniu do czynników historycznych i specyficznych warunków środowiskowych (naturalnych i antropogenicznych).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.28

For citation:

MLA Kłonowska-Olejnik, Małgorzata, et al. "Jętki (Ephemeroptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego [Mayflies (Ephemeroptera) at selected freshwater sites of the Karkonosze National Park (Poland)]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.28
APA Kłonowska-Olejnik M., Łabędzki A., Majecki J. (2016). Jętki (Ephemeroptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego [Mayflies (Ephemeroptera) at selected freshwater sites of the Karkonosze National Park (Poland)]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.28
ISO 690 KłONOWSKA-OLEJNIK, Małgorzata, ŁABęDZKI, Andrzej, MAJECKI, Janusz. Jętki (Ephemeroptera) wybranych siedlisk wodnych Karkonoskiego Parku Narodowego [Mayflies (Ephemeroptera) at selected freshwater sites of the Karkonosze National Park (Poland)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.28
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-6.html