Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (2) 2016 strony: 97-103

Piotr Szczypa

Katedra Rachunkowości i Controllingu, Uniwersytet Szczeciński

Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości

słowa kluczowe: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, nadleśnictwo, informacja ekonomiczna
streszczenie:

Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe realizowana jest przede wszyst- kim na poziomie nadleśnictw. Specyficzne uwarunkowania gospodarki leśnej, w tym swoisty monopol na produkcję i sprzedaż drewna w Polsce miały i mają wpływ na rozwiązania z zakresu rachunkowości re- alizowanej w nadleśnictwach. Aktualnie rachunkowość prowadzona w nadleśnictwach w zdecydowanej większości ogranicza się do systemu rachunkowości finansowej. Nadleśnictwa nie mają doświadczenia      w systematycznym stosowaniu rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej. Kadra menedżerska na po- ziomie nadleśnictw oraz dyrekcji regionalnych sygnalizuje zapotrzebowanie na informacje wykraczające poza dotychczasowy model systemu rachunkowości nadleśnictw.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.12

For citation:

MLA Szczypa, Piotr. "Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości [Forest districts accounting – current and future status in the light of the current state of science and knowledge in the field of accounting]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.2 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.12
APA Szczypa P. (2016). Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości [Forest districts accounting – current and future status in the light of the current state of science and knowledge in the field of accounting]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.12
ISO 690 SZCZYPA, Piotr. Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości [Forest districts accounting – current and future status in the light of the current state of science and knowledge in the field of accounting]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.12
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue2/abstract-6.html