Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 5 (2) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (2) 2006, str. 5-14
Krzysztof Adamowicz
PRÓBA KRYTYCZNEJ OCENY DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZA SPRZEDANE DREWNO W POLSKIM LEŚNICTWIE NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 15-24
Anna Ankudo-Jankowska
PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PUNKTOWEJ OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ DO KATEGORYZACJI NADLEŚNICTW W ZAKRESIE ICH WYPŁACALNOŚCI
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 25-30
Krystyna Boratyńska, Anna Katarzyna Jasińska
ANOMALIE IGŁOWE U SOSNY GÓRSKIEJ PINUS MUGO TURRA W TATRACH
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 31-45
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
STRUKTURA SZATY ROŚLINNEJ PARKÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE KRAINY KOTLINA SANDOMIERSKA
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 47-50
Katarzyna Glazar
ANALIZA FRAKCYJNOŚCI ZRĘBKÓW OPAŁOWYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 51-61
Dariusz J. Gwiazdowicz, Grażyna Olszowska, Piotr Robakowski
FAUNA ROZTOCZY (ACARI, GAMASIDA) I AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH ENZYMÓW GLEBOWYCH NA TERENIE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 63-70
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Anna Łobanowska
WYKORZYSTANIE PRZYBRZEŻNEJ BAZY ROŚLINNEJ PRZEZ BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER L.)
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 71-87
Kazimierz Januszek, Jarosław Lasota, Arkadiusz Fiślak
OCENA ŻYZNOŚCI GLEB KARPACKIEGO GRĄDU LIPOWEGO I BUCZYN KARPACKICH NA PODSTAWIE BADANYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 89-94
Władysław Kusiak, Dariusz Gorycki
STRUKTURA WIEKOWA PILAREK UŻYTKOWANYCH PRZY POZYSKIWANIU DREWNA
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 95-103
Henryk Różański, Mieczysław Kujawski, Krzysztof Jabłoński
MECHANIKA ROZDRABNIANIA POZOSTAŁOŚCI ZRĘBOWYCH MASZYNĄ MERI CRUSHER MJS-2,5 DT
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 103-107
Wojciech Szewczyk
PRZYDATNOŚĆ METODY DRZEW PRÓBNYCH W OCENIE ZAGROŻENIA DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH PRZEZ OPIEŃKĘ
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 109-121
Janusz Szmyt, Damian Sugiero
POZIOME ROZMIESZCZENIE DRZEW MŁODEGO POKOLENIA W DRZEWOSTANACH JODŁOWO-BUKOWYCH (ABIES ALBA MILL., FAGUS SYLVATICA L.) ZAGOSPODAROWANYCH RĘBNIĄ STOPNIOWĄ GNIAZDOWĄ UDOSKONALONĄ
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 123-134
Mieczysław Turski
WSKAŹNIKI PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI I ICH ZMIENNOŚĆ W 35-LETNIM DRZEWOSTANIE SOSNOWYM
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 135-146
Marek Wajdzik
ZAWARTOŚĆ KADMU I OŁOWIU W WĄTROBACH, NERKACH I KRWI ZAJĘCY (LEPUS EUROPAEUS PALLAS, 1778) W MAŁOPOLSCE
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 147-157
Krzysztof Wójcik, Jan Grzegorz Skarżyński
EMISJA I SKŁAD SPALIN NOWYCH PILAREK SPALINOWYCH FIRMY HUSQVARNA I STIHL
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 159-166
Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński, Grzegorz Hyrczyk
OPORY PRZEPŁYWU PODCZAS FILTRACYJNEGO OCZYSZCZANIA Z PYŁÓW DRZEWNYCH POWIETRZA O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 167-173
Stanisław Dolny, Rafał Westerski, Henryk Małecki
OPORY PRZEPŁYWU W PRZEWODACH ELASTYCZNYCH STOSOWANYCH W INSTALACJACH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO ODPADÓW DRZEWNYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006, str. 175-184
Izabela Modzelewska, Katarzyna Adamska
ZASTOSOWANIE OTRĘBÓW ZBOŻOWYCH DO PRODUKCJI WYTWORÓW PAPIERNICZYCH – BADANIA WSTĘPNE
 

18 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).