Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 18 (4) 2019

Październik - Grudzień 2019Cover (Inner front) Zeszyt 18 (4) 2019 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 18 (4) 2019 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 18 (4) 2019 - Strony końcowe
Reviewers Recenzenci - 2019

Zawartość

original article
OKAZAŁE DRZEWA ZABYTKOWEGO PARKU W POTULICACH W GMINIE LIPKA
Mariusz R. Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 199–209 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.20
abstrakt nr 20 abstraktpdf 20_4_2019 full text in polish
original article
OCENA ZAWARTOŚCI SODU I POTASU JAKO NATURALNEGO WSKAŹNIKA ZASOLENIA W GLEBACH KAMPINOSKIEGO I SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (POLSKA)
Paweł Rutkowski, Monika Konatowska, Jean Diatta, Agnieszka Andrzejewska, Łukasz Tyburski, Paweł Przybylski
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 211–219; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.21
abstrakt nr 21 abstraktpdf 21_4_2019 full text
short report
Pierwsze stanowiska inwazyjnego gatunku Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) w środkowo-zachodniej Polsce
Kuźmiński Robert, Mazur Andrzej
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 221-225; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.22
abstrakt nr 22 abstraktpdf 22_4_2019 full text in polish
original article
Charakterystyka biometryczna młodników dębowych powstałych z siewu i sadzenia
Robert Korzeniewicz, Marlena Baranowska, Bartosz Perz
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 227–235 ; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.23
abstrakt nr 23 abstraktpdf 23_4_2019 full text in polish
original article
Gotowość przyjęcia rekompensaty jako miara wartości nierynkowych świadczeń terenów leśnych
Agnieszka Mandziuk, Marcin Studnicki
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 237–244; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.24
abstrakt nr 24 abstraktpdf 24_4_2019 full text in polish
original article
Wpływ turystyki jeździeckiej na środowisko leśne na przykładzie Nadleśnictwa Leżajsk
Tomasz Dudek, Beata Rejman
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 245–250; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.25
abstrakt nr 25 abstraktpdf 25_4_2019 full text in polish
original article
LASY OCHRONNE NA OBSZARACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH W POLSCE W LATACH 2010-2016
Sandra Wajchman-Świtalska, Roman Jaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 251–257; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.26
abstrakt nr 26 abstraktpdf 26_4_2019 full text in polish
original article
PORÓWNANIE WYNIKÓW KARTOWANIA LEŚNYCH POWIERZCHNI NIESTANOWIĄCYCH WYŁĄCZEŃ W URZĄDZANIU LASU Z MOŻLIWOŚCIAMI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
Rafał Borkowski, Karolina Duńska, Hubert Leśniak, Paweł Strzeliński
Acta Sci.Pol. Silv. 2019; 18(4); 259-268; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2019.4.27
abstrakt nr 27 abstraktpdf 27_4_2019 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml