Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Acta Scientiarum Polonorum Silavrum Colendarum Ratio et Industria Lignaria publikuje oryginalne, podwójnie recenzowane prace badawcze, artykuły przeglądowe i komunikaty naukowe z zakresu nauk leśnych – leśnictwa i drzewnictwa.

Szczegółowy zakres publikacji obejmuje:

przyrodnicze podstawy leśnictwa

 • hodowla lasu
 • ochrona lasu
 • ekologia
 • ochrona przyrody i środowiska leśnego

techniczne podstawy leśnictwa i drzewnictwa

 • urządzanie lasu
 • użytkowanie lasu
 • inżynieria leśna
 • drzewnictwo
 • maszynoznawstwo leśne

ekonomiczne i społeczne aspekty leśnictwa

 • ekonomika leśnictwa
 • historia lasów i leśnictwa
 • kulturowe walory lasów i leśnictwa