Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Acta Scientiarum Polonorum Silavrum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Polish Journal of Forestry) publikuje oryginalne, podwójnie recenzowane prace badawcze, artykuły przeglądowe i komunikaty naukowe z zakresu nauk leśnych – leśnictwa i drzewnictwa.

Szczegółowy zakres publikacji obejmuje:

przyrodnicze podstawy leśnictwa

techniczne podstawy leśnictwa i drzewnictwa

ekonomiczne i społeczne aspekty leśnictwa