Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 strony: 129-135

Krzysztof Adamowicz1, Piotr Szczypa2, Anna Kożuch3, Hanna Kwaśna4

1Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Rachunkowości i Controllingu, Uniwersytet Szczeciński
3
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
4
Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finansowe określenie wielkości strat na przeciętnym przyroście drzewostanów uszkodzonych przez huragan

słowa kluczowe: klęski żywiołowe, wartość, straty, przyrost
streszczenie:

W opracowaniu przedstawiono wartość strat, powstałych w wyniku oddziaływania huraganu w 2012 roku, lasów na przeciętnym przyroście drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Trzebciny. W pracy z jednej strony wyliczono i przedstawiono wartość strat na przyroście drzewostanów, a z drugiej przedstawiono obszerną dyskusję na temat problematyki szacowania wartości strat powodowanych przez huragany. Na podstawie
wykonanych badań na terenie analizowanego Nadleśnictwa Trzebciny stwierdzono, że wielkość utraconych korzyści – wynikających z obniżenia przyrostu drzewostanów wywołanego ich zniszczeniem przez huraganowy wiatr – osiągnęła wartość 887 869,81 zł. Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników badań i doniesień literaturowych autorzy doszli do konkluzji, że przy określaniu sumarycznej fi nansowej wielkości
strat powodowanych przez huragany w lasach należy uwzględniać nie tylko nakłady bezpośrednie, ale również straty na analizowanym przyroście drzewostanów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.15

For citation:

MLA Adamowicz, Krzysztof, et al. "Finansowe określenie wielkości strat na przeciętnym przyroście drzewostanów uszkodzonych przez huragan [DETERMINATION OF THE ECONOMICAL LOSS DUE TO AN INCREASE OF FORESTS DAMAGE BY HURRICANES]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.15
APA Adamowicz K., Szczypa P., Kożuch A., Kwaśna H. (2016). Finansowe określenie wielkości strat na przeciętnym przyroście drzewostanów uszkodzonych przez huragan [DETERMINATION OF THE ECONOMICAL LOSS DUE TO AN INCREASE OF FORESTS DAMAGE BY HURRICANES]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.15
ISO 690 ADAMOWICZ, Krzysztof, et al. Finansowe określenie wielkości strat na przeciętnym przyroście drzewostanów uszkodzonych przez huragan [DETERMINATION OF THE ECONOMICAL LOSS DUE TO AN INCREASE OF FORESTS DAMAGE BY HURRICANES]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.15
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue3/abstract-1.html